Nei til stress og karakterer i skolen, heller ja til samarbeid

KARAKTERER: For å få til best mulig rammer for læring, må man samarbeide med medelevene sine, ikke konkurrere mot dem.

Unge Høyre prøver å overbevise om at når hele den vestlige verden driver med karakterbasert stress-skole, så Norge burde også gjøre det, skriver Bård Malde-Frøyland i Rød Ungdom.
  • Bård Malde-Frøyland
    Bård Malde-Frøyland
    Leder i Stavanger Rød Ungdom
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I mitt første innlegg (13.6) pekte jeg på at det er feil prioritering å satse 20 millioner kroner på et kurs for å gjøre ungdom mer robuste. Jeg dro frem at jeg ikke ville endre elevene for å passe skolen, vi vil endre skolen for å passe elevene.

Jonas Malde Hollund i Unge Høyre svarte aldri på kritikken om feil prioritering i sitt debattinnlegg (20.6). Han pekte istedenfor på at man ikke kan søke på Harvard i USA hvis man har en helhetlig mappevurdering istedenfor prøver, eksamener og karakterer fra 8. klasse.

Stress-skolen

Men i en helhetlig mappevurdering, som vi vil ha, kan vurderingene gjøres om til karakterer ved slutten av skolen. Rød ungdom vil heller fjerne dette tallet som alltid skal stå å definere deg og som tar fokuset vekk fra læringen. Det er da rett å påstå at debattinnlegget fra Unge Høyre var basert på en avsporing som ikke bidrar til debatten.

Hvilke grunnlag har Hollund for å si at karakterer er den beste vurderingsformen i skolen? For når det i Aftenblad-artikkelen jeg opprinnelig refererte til står at ungdommene tydelig blir påvirket av den pugge- og teste-skolen vi har – «Mange blir lei seg av en dårlig karakter. De kan miste helt håpet», sier Vetle Jåsund (13) i Aftenbladet 6. juni – kan det virke som Hollund gjør seg blind for realiteten til mange i skolen.

Høyresiden innser jo at ting går i feil retning i skolen når de støtter at det investeres 20 millioner i stressmestring, – men de velger heller å prøve å endre på elevene enn å endre på systemet.

Ellers prøver Unge Høyre å overbevise om at når hele den vestlige verden driver med karakterbasert stress-skole, så Norge burde også gjøre det. Det var vel den samme logikken Høyre brukte i 1905 da de ikke ville gi kvinner stemmerett. Unge Høyre bidrar ikke med nye argumenter i debatten, og det virker som de mangler evne til å være systemkritiske. Når Unge Høyre ikke kan innse at læregleden drepes når karakterene settes over trivsel, håper jeg at det finnes mer progressive mennesker i partiet.

Samarbeide, ikke konkurrere

Det virker som den delen med tiltak til skolen i min opprinnelige tekst ble oversett, så jeg vil gjerne gjenta: «Rød Ungdom vil fjerne leksene som ikke har noe dokumentert, positiv effekt, unge skal få fritid til å leke og drive med egne interesser. Vi vil også ha flere lærere, men enda viktigere enn det er at vi får et tak på antall elever per klasse slik at elevene får mulighet til å bli sett av læreren, men også av medelevene.»

Rød Ungdom ønsker å legge best mulig ramme for elevene slik at de kan utvikle seg og lære mest mulig. Vi mener at for å få til best mulig rammer for læring, må man samarbeide med medelevene sine, ikke konkurrere mot dem. Det er i trygge rammer man føler man kan utfolde seg og i trygge omgivelser vi har det best.

Publisert: