Prinsessen og sjamanen – alt det vi elsker å hate

DEBATT: Det har i det siste vært mange innlegg angående arrangementet «The Princess and the Shaman.» Det har stormet fra mange kanter, og motforestillingene har dukket opp som paddehatter.

Shaman Durek og prinsesse Märtha Louise inviterer til samtale om åndelighet i St. Petri kirke, og det vekker reaksjoner. «Dersom man hadde sagt nei til å ha dette arrangementet i kirken, så hadde ikke arrangementet i seg selv blitt avlyst. Kirken hadde bare mistet en mulighet til å få komme med kritiske spørsmål, til å være en motvekt mot en del av de verdensforståelser som nyåndelighet representerer», skriver dialogprest Silje Trym Mathiassen.

Debattinnlegg

 • Silje Trym Mathiassen
  Silje Trym Mathiassen
  Dialogprest, Kirkelig dialogsenter
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Det har vært interessant å se hvor mange triggere dette arrangementet har; økonomi, sjamanisme, åndskamp i et kirkerom, selvutvikling, prinsessetittel og nyåndelighet. Alt dette som vi elsker å hate.

Kan ikke stå uimotsagt

Sist ut i rekken var Solveig G. Sandelson som 3. mai i heftige ordelag mente at arrangementet burde stoppes fordi Shaman Durek er autoritær. Hun setter viktig søkelys på kritiske sider ved hans virksomhet. Sider som også jeg tar sterk avstand fra. For det kan jo være at Sandelson har rett i sin beskrivelse av ham. Men innlegget kan ikke stå uimotsagt. Ikke fordi jeg har behov for å forsvare Shaman Durek. Men fordi ord og definisjoner er makt. Og det vet Sandelson meget godt.

Kanskje derfor brukes ord som «førestilling» i stedet for samtale. Kanskje derfor lar hun innlegget bære mer preg av å ligne på en del av Human-Etisk Forbunds kampanje «Ingen liker å bli lurt» enn en plausibel argumentasjon om Shaman Dureks påståtte autoritære handlinger. For det som Sandelson kritiserer, handler ikke bare om ham som person, men hele feltet nyåndelighet: om kontakt med en åndelig dimensjon i livet, om tromming, åndelig veiledning, synskhet og healing. Dersom hun mener han er autoritær fordi virksomheten hans ikke kan gis «vitskaplege bevis», så gjelder også dette hele feltet nyåndelighet, for ikke å si åndelighet generelt sett. Det er viktig å ha et kritisk blikk på religion og religionsutøvelse, men det er fascinerende å se hvor lett man blir nedlatende når det gjelder nyåndelighet. Det er nemlig også makt, Sandelson.

Shaman Durek representerer en form for sjamanisme som jeg gjenkjenner i mange nyåndelige miljøer her i vår by.

Riktig å gå i dialog

Det er mye av det Sandelson beskriver som også jeg stiller meg kritisk til. Men det som skiller oss er hvordan man skal forholde seg til dette. Mens hun mener at han bør avvises, mener jeg det er riktig å gå i dialog med ham. Religionsdialog er nemlig alltid maktkritisk. Jeg vil også stille ham kritiske spørsmål, men foreløpig har jeg hatt mer enn nok å gjøre med å forsvare hans rett til å ytre seg. Om det han sier er objektivt bevisbart, er ikke det vesentlige i en religionsdialog. Det som er interessant, er hva han sier og hvordan det påvirker andre mennesker. Ikke noe menneske er bare summen av sine dårligste sider. I religionsdialogen leter vi også etter det som Sandelson tydeligvis ikke er interessert i å finne i Shaman Durek: spor av godhet, spor av Gud.

Sandelson skriver at Shaman Durek er «autoritær herfrå og til evigheita». Da må vi ikke glemme at for mennesker i de nyåndelige miljøene er det nettopp slik Kirken har framstått. Dersom man hadde sagt nei til å ha dette arrangementet i kirken, så hadde ikke arrangementet i seg selv blitt avlyst. Kirken hadde bare mistet en mulighet til å få komme med kritiske spørsmål, til å være en motvekt mot en del av de verdensforståelser som nyåndelighet representerer. Vi hadde også mistet en mulighet til å vise at mennesker i nyåndelige miljøer er velkomne i kirken.

Kirken bør lytte til prinsessen

Selv om prinsesse Märtha Louise ikke alltid framstår som å være i kontakt med de dypeste åndelige tradisjoner og samarbeidspartnere, så kan man like det eller ikke, men hun er udiskutabelt en premissleverandør for trender innen vår tids samtidsreligiøsitet. Derfor bør vi som Kirke lytte til henne. For å følge med på hva som rører seg i tiden og hvordan mange mennesker tolker livene sine.

Religionsdialog er en del av Kirkens tjeneste og handler om gjensidige møter. Som dialogprest inviteres jeg ofte inn i sjamanistiske samlinger der vi diskuterer tro og ulike praksiser. Og jeg har flere ganger invitert sjamaner til dialogkvelder i regi av Kirkelig dialogsenter. Men de har takket nei. De tør ikke. Og etter de siste ukenes skriverier skjønner jeg dem svært godt. Shaman Durek representerer en form for sjamanisme som jeg gjenkjenner i mange nyåndelige miljøer her i vår by. Derfor mener jeg at et slikt møte både kan og bør finne sted i en kirke. For vi kan ikke lukke øynene (eller dørene) for disse menneskene og tro at de og fenomenet dermed ikke eksisterer. Enhver person med litt kjennskap til psykologi vet at det man ikke snakker om, det vokser.

Radikalt inkluderende

Sandelson skriver at det må minst «eit under til for å få til en dialog med den mannen». Godt da at jeg faktisk tror på under og har et forbilde og en frelser som utførte under, som tegn på Guds rike – og ikke minst; han var radikalt inkluderende.

Les også

Solveig G. Sandelson: Kyrkja og den autoritære sjaman

Les også

Thomas P. Randulff: «Prinsesse i grenseland»

Les også

Petter Olsen, Indermisjonsforbundet: «Bibelen har en advarsel til både biskop Ådnøy, St. Petri kirke og prinsesse Märtha Louise»

Les også

Dialaogprest Silje Trym Mathiassen: «Ja, en sjaman i kirken, men ikke sjamanisme i kirken»


Les også

Jørg Arne Jørgensen: «Visjoner og vrangforestillinger»

Les også

Kunne ikke Fadervår, men fikk se Sønnen


Les også

 1. – For mange har kyrkja vore det kristne rommet som i minst grad har målt tru

Publisert:

Sjamanbesøket i St. Petri kirke

 1. – Jeg har aldri uttalt meg om kritisk journalistikk eller sagt at pressen mobber prinsessen

 2. Grunnlovsekspert: – Prinsessetittelen er opp til kongen å bestemme

 3. Her forlater prinsessen og Durek Verrett Sola Strandhotell dagen derpå

 4. Religionsprofessor fulgte sjaman-foredrag: – Savnet kritisk dialog

 5. Durek Verrett kan være skattepliktig til Norge

 6. Märtha Louise: Ikke aktuelt å gi fra seg prinsessetittelen

 1. Sjamanbesøket i St. Petri kirke
 2. Debatt
 3. Silje Trym Mathiassen
 4. Religion