• «Det er ikke snakk om at elever tvinges med til å delta på andakt, bønn og bollespising mot sin vilje», skriver Karl Tobias Hansen, om bolleserveringen i Sirdal. Kristian Jacobsen

Ytringsfrihet, boller og baluba

DEBATT: I Sirdal ble ungdommer nektet av kommunen å møtes på grupperom i friminuttene for å holde andakt. Her ble begrunnelsen at bolleserveringen på samlingen kunne føre til at folk kom for å spise boller, og at de fikk høre en andakt der mot sin vilje.