Én etasje mindre – det fremstår fremdeles som et gigantbygg

DEBATT: Aftenbladet har igjen et stort oppslag om gigantbygget i Knud Holms gate 25. mars, hvor bygget omtales som «krympet». Det er redusert med én etasje.

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

 • Debatt
 • Innlegget er skrevet av Styret i sameiet St. Olav: Trygve Jakobsen, Gaute Kommedal, Jens Brynie, Bjørg Haarr, Helen Færøy og Egil Thomsen.

Utbygger Base Property sin illustrasjon vises fra et ståsted og i et nattlig miljø slik at bygget skal fremstå som mindre prangende. Om bygget er redusert med én eller to etasjer, er jo helt uvesentlig. Bygget er nærmere 30 meter bredt og skaper en bred front mot Breiavatnet. Det fremstår fremdeles som et gigantbygg. Dette ble tydelig visualisert i en artikkel i Rogalands Avis fredag 20. mars, hvor bygget er illustrert slik politikere i Stavanger opprinnelig vedtok planen. Er det bygg med denne høyde og volum som skal være retningsgivende for den fremtidige utformingen av Stavanger sentrum?

Uendrede konsekvenser for beboerne

På vesentlige punkter kommer dette bygget i direkte konflikt med kvalitetskravene til Sentrumsplanen for Stavanger. Punktene nedenfor er hentet fra utbyggers egen konsekvensutredning. En reduksjon av høyden med én etasje eller to har ingen innvirkning på disse forholdene.

 • Et stort antall boenheter i de nærmeste blokkene vil bli frarøvet dagslys.
 • Åtte boenheter vil ikke innfri byggeforskriftenes krav til dagslys i boliger.
 • Bygget ligger tett på og får direkte innsyn i et stort antall boenheter.
 • Bygget vil skape ugunstige lokalklimatiske forhold i nærliggende gater.
 • Den nye parken på Tivolifjellet og nærliggende parkområde vil ikke være egnet til varig opphold.
 • Et betydelig forverret og risikofylt trafikkbilde, hvor lastebiler med vareleveranser må rygge og snu i St. Olavs gate, som er gågate og sykkelvei.

Sentrumsplanen presiserer at det skal sikres gode sol-, lys- og boforhold, slik at et godt og trivelig bomiljø kan opprettholdes i byens sentrum. Dette ivaretas ikke.

Dette gir betydelige negative konsekvenser når det gjelder bomiljø, trivsel og livskvalitet for beboere og brukere av St. Olavskvartalet.

Politisk hastesak

I Aftenbladets artikkel refereres det til at leder for by- og samfunnsplanlegging, Frode Myrhol (FNB), ønsker å få fortgang i saken. Det er for tiden 43.000 m2 ledige kontorlokaler i Stavanger sentrum og 270.000 m² i Stavanger-regionen i følge Eiendomsmegler 1. Dette gigantbygget med nye 16.000 m² avhjelper ikke denne situasjonen. Det stilles videre et stort spørsmål om politikerne kan vedta planer som er i strid med den vedtatte Sentrumsplanen og overse både bygningslov og nabolov.

Les også

Høyhus i Stavanger krympes for å tekkes Riksantikvaren

Les også

Høyhus får gjennomgå av byutviklingsveteraner


Publisert:

Les også

 1. Wedler og Ydstebø vil bygge kjempehøyt ved Atlantic

Mest lest akkurat nå

 1. City Bistro legger ned etter 33 år: - Det er trist, men vi ser ingen annen utvei

 2. Front­kolli­sjon på E39 i Lyngdal

 3. Da hun trodde sønnen skulle dø, arrangerte Christin Kristoffersen fest

 4. Haalands langspurt overskygget alt. Det gikk et gisp over fotballverdenen.

 5. Jakob Ingebrigtsen sikret seg kongepokalen

 6. Direkte: Hvem blir sykkelkongen av Champs-Elysées i Paris?

 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. Frode Myrhol
 4. Base Property
 5. Stavanger sentrum