Vi må sikre spesialutdanningen for spesialsykepleiere

DEBATT: Behold spesialutdanning i intensiv-, anestesi-, og operasjonssykepleie som masterutdanninger.

«Vi må sikre at spesialutdanningen for spesialsykepleiere blir værende på det nivået som pasientene fortjener», skriver Nina Horpestad.

Debattinnlegg

  • Nina Horpestad
    Nina Horpestad
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Helsetjenestene er i rask endring. Sykehusene har krav om å levere effektive og høyt kompetente tjenester til befolkningen. Et av de viktigste målene for ny helse- og sykehusplan er bedre kvalitet i helsetjenestene og god pasientsikkerhet. Et slikt mål krever økt endringsvilje- og evne, samhandlings- og koordinatorkompetanse, i tillegg til høy faglig kompetanse, til beste for pasienten. Sykehus er kunnskapsbedrifter med krav om å levere kunnskapsbaserte tjenester fra høyt kompetent helsepersonell.

Presses

Til tross for dette presses både utdanningsinstitusjonene og helsetjenesten til å gå på akkord med kvalitet, når sykepleiere som ønsker å spesialisere seg, ledes til å gå ned på krav til utdanning, med de følger dette får for kvaliteten på tjenestene.

Flere har kanskje truffet disse sykepleierne, på intensivavdelingen, på operasjonsavdelingen, eller anestesisykepleierne når pasienter skal ha narkose. Fra 2014 har de sykepleierne som har utdannet seg ved Universitetet i Stavanger (UiS), gjennomført spesialutdanningen med mastergrad. Dette for å sikre nettopp det Bent Høie vil ha i helsetjenesten, nemlig god kvalitet og pasientsikkerhet. Det er ikke tvil om at både pasientene og Stavanger Universitetssykehus når det gjelder kvalitet, tjener stort på at spesialsykepleiere innenfor intensiv-, anestesi-, og operasjonssykepleie de siste fem årene har gjennomført sin spesialutdanning som en integrert masterutdanning. Som et eksempel blant flere kan nevnes at to spesialsykepleiere med master innenfor anestesisykepleie var de som utarbeidet den første fagprosedyren på nasjonalt nivå som kom fra Helse Stavanger.

Er det ikke nettopp denne kompetansen Høie ønsker? For det er vel forbedringer i klinisk arbeid som er det som står høyest på ønskelisten til enhver sykehusdirektør og helseminister? Da blir det svært underlig at ny nasjonal helse- og sykehusplan legger opp til at vi skal gå tilbake til en spesialutdanning som vanskeliggjør dette forbedringsarbeidet.

Svært bekymret

Norsk Sykepleierforbund er svært bekymret når vi erfarer at universitet og høyskoler kan bli presset til å senke kravene til kvalitet, og tilby utdanninger som går på tvers av kvalitetsreformen i utdanning, forpliktelsen Norge har overfor Bolonga-prosessen, nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og stortingsmelding «Utdanning for velferd». Alvorlig i seg selv, men mest alvorlig er det at pasientene ikke får den kvaliteten som masterutdanningene i seg selv representerer.

Vi må sikre at spesialutdanningen for spesialsykepleiere blir værende på det nivået som pasientene fortjener. Pasientene fortjener den beste kompetansen når de er alvorlige og kritisk syke. Behold spesialutdanning i intensiv-, anestesi-, og operasjonssykepleie som masterutdanninger!

Publisert: