• Nye ideer kan ofte bli møtt med «det vil ikke funke» eller «det har vi prøvd før». Folk med mye erfaring står i fare for å fortolke enhver ny situasjon basert på tidligere erfaringer, selv om forutsetningene er endret. «En god løsning kan stå rett foran oss, men vi ser den ikke», skriver professor Erik Lerdahl NTB scanpix (illustrasjonsbilde)

Henger erfaring og klokskap i hop? Eller kan erfaring gjøre blind?

KRONIKK: Er det slik at erfaring, i en del sammenhenger, er negativt og gjør oss dummere?