Konkurranseutsetting gir ikke lønnsdumping

DEBATT: Snittlønnen for sykepleiere er bedre i privat enn i kommunal sektor. Det er et faktum som har gått Nina Horpestad hus forbi.

«Kommunepolitikere i Sandnes, som måtte vurdere ulike former for samarbeid med private og ideelle aktører, har ingen grunn til å frykte dårlig lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte», skriver Torbjørn Furulund.
  • Torbjørn Furulund
    Torbjørn Furulund
    Fagsjef i NHO Service og Handel
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland Nina Horpestad har påstander om lønn i et innlegg i Aftenbladet (11.11.) som ikke kan stå uimotsagt.

Snittlønna er bedre

Horpestad hevder at medlemsbedrifter i NHO Service og Handel ikke har samme minstelønn som i kommunale sykehjem. Det er korrekt, men viktigere er det at 98 prosent av sykepleiere i våre virksomheter ikke går på minstelønn, og at snittlønnen faktisk er bedre i privat enn i kommunal sektor. Dette er basert på lønnsstatistikk som omfatter 1730 ansatte i våre medlemsbedrifters sykehjem før hovedoppgjøret i 2016.

Statistikken omfatter pleieassistenter, helsefagarbeidere, sykepleiere og spesialsykepleiere. For å kunne sammenlikne med kommunal sektor, la vi ansiennitetsstigen til kommunenes sentralforbund (KS) til grunn i sammenstillingen av tallene. Kildene er KS sine lønnstall, PAI-registeret og tall fra NHO Service og Handel 2016.

Norsk Sykepleierforbund krever i en pågående streik at KS sin lønnsstige skal legges til grunn for NHOs lønnsdannelse, men slik fungerer ikke vårt velutviklede trepartssamarbeid. Offentlige sektor
forhandler lønn for offentlige ansatte, mens privat sektor forhandler lønn for ansatte i privat sektor.

Helsefagarbeidere er en økende knapphetsressurs, og ingen vinner dem med lønnsdumping.

Må være konkurransedyktige

Lønnsdannelsen for sykepleiere utvikles og forbedres i et mangfoldig arbeidsmarked, der det er flere arbeidsgivere og karrieremuligheter for sykepleiere. Våre medlemsbedrifter må være konkurransedyktige for å beholde og tiltrekke seg de beste sykepleierne. Derfor har også våre
virksomheter et stort lokalt handlingsrom til å gjøre sine vurderinger av hva den faktiske lønnen skal være for sine ansatte, utover den tarifframmen som settes gjennom hovedoppgjørene med NHO.

Horpestad frykter at kommunen skal konkurranseutsette tjenester for å spare penger og kutte i ansattes lønnsvilkår. Det er riktig at lønnskostnader utgjør minst 80 prosent av kostnadene uansett
om det er kommunen eller private aktører som skal gjøre jobben. Likevel viser våre tall og erfaringer over mange år at kommuner som har valgt å supplere sine egne tjenester med noe samarbeid med
privat sektor også innen helse, både har fått høyere kvalitet og lavere kostnader. Det skyldes blant annet lavere driftskostnader gjennom andre driveformer, smartere logistikk og organisering og ikke minst lavere sykefravær. Sykefraværskostnader er den virkelig store driveren av kostnader som kan bety mye hvis man får sykefraværet ned.

Ingenting å frykte

Kommunepolitikere i Sandnes, som måtte vurdere ulike former for samarbeid med private og ideelle aktører, har ingen grunn til å frykte dårlig lønns- og arbeidsvilkår for sine ansatte. Helsefagarbeidere
er en økende knapphetsressurs, og ingen vinner dem med lønnsdumping. Dessuten setter kommunene selv krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine anbud og kontrakter med private aktører.

Publisert: