• – Det er bussens ansvar at passasjerene kommer tidsnok til jobb, skriver Daniel Whittle Stensland. Ulrikke Valvik Mitchell

Bussene må holde rutetidene

DEBATT: Flere velger vekk bilen og velger heller kollektiv, da er det viktig at busselskapet sikrer at det går nok busser og at de kommer når de skal.