• – Hva gjør det med tilliten mellom lærer og elev, at læreren ikke skal vite hvem man vurderer? spør Ragnhild Fiskå Voll. Jeanette Larsen

Hvorfor bare lærerne, Unge Høyre?

DEBATT: Hvorfor er det bare i yrkesgruppen lærere man trenger anonymitet?