Felles dugnad for de kloke hodene

DEBATT: Dersom Stavanger-regionen skal lykkes med å takle den nye veksten, og ikke minst i det viktige arbeidet med å skaffe oss flere næringsbein å stå på, er vi helt avhengige av å vinne kampen om de kloke hodene.

«Ikke bare bidrar internasjonale medarbeidere med høy kompetanse i den enkelte bedrift; de skaper også flere arbeidsplasser for oss som er her fra før», skriver Inger Tone Ødegård.
  • Inger Tone Ødegård
    Inger Tone Ødegård
    Strategidirektør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Stavanger er en internasjonal by i omstilling. For å lykkes trenger vi drahjelp av kloke hoder fra alle verdenshjørner. Disse er gull verdt og må trives i regionen vår. Min påstand er at vi ikke er flinke nok som vertskap, og ikke gode nok på å utnytte det potensialet vi har som internasjonal by. At vi lykkes i kampen om de kloke hodene, både nasjonalt og internasjonalt, vil være av avgjørende betydning for Stavanger-regionen framover. Ikke bare bidrar internasjonale medarbeidere med høy kompetanse i den enkelte bedrift; de skaper også flere arbeidsplasser for oss som er her fra før.

Sammenhengen mellom mangfold og innovasjonsevne er grundig dokumentert.

Behovet er sterkt økende. Det er en naturlig konsekvens av det økonomiske oppsvinget vi opplever. I Næringsforeningen har vi nylig utarbeidet «Økonomisk rapport for Stavanger-regionen». Den signaliserer oppturen. Det positive bildet bekreftes når vi ber de samme bedriftene gjøre rede for forventningene framover. Flertallet er tydelige på at de forventer økt omsetning, økt overskudd, og at de vil ansette flere folk i 2019.

Kloke hoder fra utlandet

Med røttene våre som misjonsby, sildeeksportby, oljeby og energiby er Stavanger allerede en putrende smeltedigel. Mennesker fra mer enn 180 forskjellige land bor i dag i Stavanger, og rundt 20 prosent av de ansatte har utenlandsk opphav.

Når det nå rekrutteres igjen, innebærer dette økt tilfang av utenlandske nykommere, for kortere eller lengre perioder. Dersom Stavanger-regionen skal lykkes med å takle den nye veksten, og ikke minst i det viktige arbeidet med å skaffe oss flere næringsbein å stå på, er vi helt avhengige av å vinne
kampen om de kloke hodene. Disse kan befinne seg i Storbritannia, Tyskland, USA, Brasil, India, Russland eller hvor som helst ellers. Sammenhengen mellom mangfold og innovasjonsevne er grundig dokumentert, og Stavanger må framstå som en attraktiv region for kloke, utenlandske hoder på jobbjakt.

Attraktivitet handler om mye. Tilgang på bolig til overkommelig pris, gode barnehager og skoler, kulturlivet og tilgang på naturopplevelser – og det handler om oss mennesker som bor her og hvor flinke vi er som vertskap.

Vi må dra lasset sammen

Næringsforeningen har lenge hatt et høyt aktivitetsnivå knyttet til det internasjonale nettverket i regionen. Stavanger Chamber International er vårt program med faglige og sosiale aktiviteter som foregår på engelsk. Velkomstprogrammet er etablert for å hjelpe nykommere med familier å tilpasse seg norsk arbeids- og samfunnsliv så raskt og godt som mulig. Sammen med aktører som Greater Stavanger, Universitetet i Stavanger, Nav,
kommunene, bedrifter, lag og foreninger kan vi totalt tilby mange ulike møteplasser for både erfaringsoverføring og nye nettverk og vennskap. Men, vi har fortsatt uendelig mye å gå på for virkelig å benytte de kloke hodene inn i regionens utvikling:

  • Det offentlige bør sørge for at så mye praktisk informasjon som mulig er på engelsk, i tillegg til norsk.
  • Bedriftene må inkludere de nye på arbeidsplassen og gi en introduksjon til norsk arbeidskultur.
  • Som kollega må vi alle bidra til å dele informasjon og nettverk.
  • Som nabo må vi alle ta det første steget for å bli kjent.

«Open Port»

Regionens slagord har vært «Open Port». Dersom vi skal oppleves som en åpen havn i praksis for dem som flytter hit, uansett om de kommer fra andre steder i Norge eller andre land, så må både bedriftene og vi som bor og jobber her ta del i en felles dugnad som vertskap. Bare slik kan vi bli den internasjonale byen som vi ønsker å være.

Publisert: