Norge vil få økt innflytelse med EUs energisamarbeid

DEBATT: EUs tredje energimarkedspakke og deltakelse i ACER vil gi bærekraftig og sikker energiforsyning i Europa.

«En faktabasert debatt om ACER og EUs energisamarbeid er nødvendig for å unngå spredning av falske EU-nyheter og misforståelser», skriver Irene Johansen.

Debattinnlegg

 • Irene Johansen
  Nestleder i Europabevegelsen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Dersom Stortinget gir samtykke innlemmes EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Pakken, som ble vedtatt av EU i 2009, førte blant annet til opprettelsen av ACER: EUs byrå for samarbeid mellom nasjonale energiregulatorer.

Sikre like regelverk

ACER skal sørge for økt samhandling mellom de nasjonale, uavhengige energiregulatorene og sikre likt regelverk blant deltakerlandene. I ytterst få saker kan de også fatte bindende vedtak, men kun dersom et deltakerland ber om det eller for å hindre langvarige og kostbare konflikter mellom medlemslandene.

Dette er langt fra et «salg av arvesølvet», slik enkelte har hevdet i sin skremselspropaganda. Det vil ikke føre til at Norge mister makten over egne kraftressurser og energiproduksjon, da ACER ikke styrer utdelingen av tillatelser og konsesjoner.

At EU-byrået vil kunne pålegge utbygging av flere mellomlandskabler, slik motstandere hevder, er feil.

ACERs vedtak vil uansett ikke gjøres bindende uten videre, da det er EFTAs overvåkningsorgan som vil være vedtaksmyndighet for Norge. Dette er lik ordningen EFTA har fått til for andre EU-byråer som i de senere år har blitt satt til å utføre ulike forvaltningsoppgaver. Norsk deltakelse i ACER vil dessuten gi Norges vassdrag- og energidirektorat en plass ved bordet i EU-byrået, som gjør at Norge kan påvirke saker og prosesser i langt større grad enn i dag. Samtidig vil ikke Norge, som utenforland, ha stemmerett.

Skiftende regjeringer har problematisert utviklingen av EU-byråer og -tilsyn, men så langt er ingen utredning av konsekvensene for EØS-avtalen og for norsk suverenitet tatt. En slik utredning – som i alle tilfeller vil vise at et fullverdig medlemskap er beste utvei for å sikre både interessene til norske borgere og industri samt norsk selvråderett – bør derfor tas.

Positive ringvirkninger

Den pågående utbyggingen av strømkabler fra Norge til kontinentet og Storbritannia er frakoblet ACER. At EU-byrået vil kunne pålegge utbygging av flere mellomlandskabler, slik motstandere hevder, er feil. Mellomlandskabler kan påvirke de svært lave, norske strømprisene noe, men i hovedsak vil de gi en rekke positive ringvirkninger. Norge vil kunne eksportere mer fornybar vannkraft i regnfulle perioder og importere rimeligere energi fra Europa i tørre perioder med stor vind- og solkraftproduksjon. Dette fører til mer stabile strømpriser uavhengig av sesong og en mer klimavennlig energisektor i Europa.
En faktabasert debatt om ACER og EUs energisamarbeid er nødvendig for å unngå spredning av falske EU-nyheter og misforståelser. Den tredje energimarkedspakken vil gi økt eksport og mer bærekraftig og sikker energiforsyning i Europa, i en tid preget av sikkerhetspolitiske utfordringer og omfattende vær- og klimaendringer.

Les også

 1. Rapport: Energisamarbeid med EU kan ende i priseksplosjon

 2. Ikkje gi EU makta over krafta!

Publisert:
 1. Debatt
 2. Irene Johansen
 3. EØS
 4. EU
 5. Vannkraft

Mest lest akkurat nå

 1. Kan du stole på strømmåleren din?

 2. WHO: Pandemien er langt fra over

 3. «Jeg måtte bytte lag for å få fart på karrieren igjen»

 4. Grüner tar innpå Oilers

 5. Gjorde nazihilsen i retten

 6. En svært farlig mann