• – I Rogaland var omfanget av avvik så stort at Mattilsynet bare rakk å besøke 40 prosent av bøndene, selv om målet var å kontrollere alle, skriver Helle Haukvik. Shutterstock

Gi grisen et verdig liv

DEBATT: Mattilsynet har det siste året kontrollert bønder med slaktegris i Rogaland. Resultatene av tilsynsprosjektet gjør det lett å sette svinekoteletten i halsen: 7 av 10 bønder brøt regelverket.