• «Taushet eller tale – hva er viktigst, har det overordnede spørsmålet vært», skriver Eva Lundgren. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Stoffet er så viktig at det forsvarer anonymisering

DEBATT: Jeg ga allerede fra starten av Emma et løfte om ikke å trykke et eneste ord uten hennes godkjenning. Så viktig var anonymiteten for henne.