Har ikke flere lærere effekt?

DEBATT: Mediene melder at Statistisk Sentralbyrå (SBB) mener at flere lærere ikke har noen effekt.

Publisert: Publisert:

«Kort fortalt jobber vi i skolen med et helt annet mandat og perspektiv enn det Statistisk sentralbyrå undersøker, dermed blir undersøkelsen litt snever», skriver Hogne Wathne Helgesen. Foto: Colourbox

Debattinnlegg

  • Hogne Wathne Helgesen
    Utdanningsforbundet, Sandnes
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Dette er basert på et prosjekt hvor ungdomsskoler med lav lærertetthet og lave resultater på nasjonale prøver fikk tilført midler til ekstra lærerstillinger.

SBB har lagt til grunn at de ikke kan finne at prosjektet har ført til bedre læringsutbytte, redusert fravær eller økt gjennomstrømming i videregående basert på tidlige mål.

Flere faktorer?

Skal vi da slå oss til ro med at det ikke har noen effekt med flere lærere i skolen, eller kan det hende at det er flere faktorer her som er viktige for skolen? Lærere og rektorer melder at de opplever bedre arbeidsforhold og bedre læringsmiljø. De rapporterer også om mindre sykefravær, noe som i et større perspektiv er vesentlig. Her sier SSB at disse faktorene ligger utenfor undersøkelsens mandat, men det er nå det begynner å bli interessant, og det er nå vi ikke må ta konklusjonen til SBB for god fisk.

Les også

600 ekstra lærere ga ingen effekt på karakterene

Mens de kan gjemme seg bak undersøkelsens mandat og si at flere lærere ikke har virkning, må skolen forholde seg til skolens fulle mandat til enhver tid. Det står formulert i opplæringslovens paragraf 1: «Opplæringa i skole og lærebedrift skal i samarbeid og forståing med heimen opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring». Videre står det mot slutten: «Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.»

Det står ingen plass i paragraf 1-1 Formålet med opplæringa, at vi skal jobbe for at elevene får best mulig karakter. Ikke at det ikke ligger innbakt i å mestre livet eller utvikle kunnskap, men nettopp livsmestring er så uendelig mye mer enn det undersøkelsen har som mandat.

Tryggere hverdag

Når både lærere og rektorer melder om både bedre arbeidsforhold og bedre læringsmiljø, er dette noe vi virkelig skal ta på alvor. At lærere både får et bedre arbeidsmiljø og har mindre sykefravær kan tyde på at flere lærere vil føre til at lærerne er mer tilstede på skolen og at elevene dermed får en tryggere og mer forutsigbar hverdag med færre vikarer og sammenslåtte klasser. Og nettopp denne tryggheten er vesentlig for at læring skal finne sted, og læring i et livsperspektiv kan vanskelig måles på en matteeksamen eller på nasjonale prøver i regning.

Kort fortalt jobber vi i skolen med et helt annet mandat og perspektiv enn det Statistisk sentralbyrå undersøker, dermed blir undersøkelsen litt snever. For å si som Einstein: «Ikke alt som telles teller, og ikke alt som teller kan telles».

Publisert:

Les også

  1. KrF kalles til omvendelse i skolepolitikken

  2. Vi må ta kampen mot overfylte klasserom

  3. Takk til KrF for lærernormen!

  1. Debatt
  2. Skole og utdanning
  3. Statistisk sentralbyrå
  4. Utdanningsforbundet