• Her på stasjonsområdet ville BaneNor Eiendom bygge 3000 arbeidsplasser. Dersom forslaget til ny sentrumsplan i Stavanger blir vedtatt, dropper selskapet disse planene. Næringsforeningen

Alvorlig når BaneNor Eiendom vil gi opp Stavanger kommune

DEBATT: Dersom forslaget til ny sentrumsplan i Stavanger blir vedtatt, skrinlegger BaneNor Eiendom sine utbyggingsplaner i stasjonsområdet. Tusenvis av mulige sentrumsarbeidsplasser går dermed tapt.