Alvorlig når BaneNor Eiendom vil gi opp Stavanger kommune

DEBATT: Dersom forslaget til ny sentrumsplan i Stavanger blir vedtatt, skrinlegger BaneNor Eiendom sine utbyggingsplaner i stasjonsområdet. Tusenvis av mulige sentrumsarbeidsplasser går dermed tapt.

Her på stasjonsområdet ville BaneNor Eiendom bygge 3000 arbeidsplasser. Dersom forslaget til ny sentrumsplan i Stavanger blir vedtatt, dropper selskapet disse planene.

Debattinnlegg

 • Harald Minge
  Harald Minge
  Adm. dir., Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

En av Norges største eiendomsutviklere feller nå en hard dom over Stavanger kommune: «Vi er avhengige av en administrativ og politisk vilje knyttet til bærekraftig gjennomføring. Det synes nå å ikke være til stede», heter det fra BaneNor Eiendom i en artikkel i augustutgaven av Næringsforeningens magasin Rosenkilden. Vi snakker om en av landets største aktører innenfor eiendomsutvikling, forvaltning og eierskap. Eiendomsporteføljen selskapet forvalter har en anslått verdi på 46 milliarder kroner og omfatter 2850 bygg og 3770 leiekontrakter. I øyeblikket opereres 230 eiendomsutviklingsprosjekter i hele Norge, så vi kan trygt si at selskapet har god erfaring med å få til gode løsninger i samarbeid med kommunene.

Les også

En sentrumsplan for både vern, vekst og utvikling

Les også

Sats på god utvikling av regionens bysentre, uten ensidig fokus på vern

Les også

Ja, en levedyktig sentrumsplan er viktig, men en levedyktig by er det viktigste

Les også

Sentrumsplanen, for hvem sin fremtid?

3000 arbeidsplasser

I den nedbarberte versjonen av sentrumsplanen som nå foreligger, er det i hovedsak to sentrumsnære utviklingsområder av en viss betydning som skal bidra til flere arbeidsplasser og flere boliger i sentrum, nemlig Holmen og stasjonsområdet. Uten disse kan ikke planen gjennomføres. Av de 20.000 nye arbeidsplassene i sentrum som er kommunens ambisjon, kan BaneNor Eiendom legge til rette for opptil 3000. Men etter en runddans med Stavanger kommune som ifølge BaneNor Eiendom har pågått i 30 år, skrinlegges trolig alle planer. Har denne arealknappe byen råd til å la så verdifulle arealer ligge brakk? Svaret sier seg selv. Er dette tomme trusler? Neppe, BaneNor Eiendom har allerede vist betydelig vilje og utholdenhet.

Spørsmålet er hvor mange flere som «gir opp» Stavanger kommune?

«Just do it»

Da kommunens nye byggesakssjef, Kristin Fjeld-Eiken, ble intervjuet i Aftenbladet på forsommeren, var slagordet hennes «how can we fix it»? Da får vi kvittere med et annet kjent slagord: «Just do it»! BaneNor Eiendom har nå levert en meget omfattende mulighetsstudie for stasjonsområdet i forbindelse med sentrumsplanen. I løpet av de siste 20 årene har selskapet gjennomført flere slike, men fortsatt har området stått på stedet hvil etter at jernbanelokket ble bygget på 80-tallet. Partene har selvsagt sine egne forklaringer på hvorfor vi har endt opp slik, og det er ingen grunn til å underslå kompleksiteten i en slik utbygging. La oss imidlertid bare konstatere alvoret i situasjonen og de dramatiske konsekvensene for utviklingen av Stavanger sentrum av at stasjonsområdet forblir uforløst i nye tiår.

Flere andre eiendomsutviklere har allerede signalisert at arealpotensialet som foreligger i planutkastet i de andre byområdene, er så lavt at investeringer ikke lønner seg. Spørsmålet er hvor mange flere som «gir opp» Stavanger kommune? Sentrumsplanen viser til et arealpotensial på 675.000 kvadratmeter som kan høres imponerende ut, men bare 30 prosent av dette ligger i selve sentrum, mens det øvrige er Østre bydel og Paradis.

Spille på lag med

BaneNor Eiendom driver i prinsippet bærekraftig knutepunkt-, by- og stedsutvikling. I båndbyen mellom Stavanger og Sandnes har en ny analyse presentert i Rosenkildens juni-nummer synliggjort et betydelig utbyggingspotensial langs dobbeltsporet. Det bor ca. 100.000 mennesker i umiddelbar nærhet til stasjonene på strekningen og mulighetsstudien synliggjør utbyggingsmuligheter på totalt to millioner kvadratmeter. En slik fortetting langs vår viktigste og mest suksessrike kollektivakse vil være et viktig middel for å nå kollektivmål og nullvekst i biltrafikk. For å få dette til spiller BaneNor Eiendom en helt sentral rolle. En slik aktør og byutvikler må Stavanger kommune spille på lag med. Da er det tid for å vise den viljen BaneNor Eiendom etterlyser.

Les også

 1. «How can we fix it», spør byggesakssjefen

 2. 28 nye leiligheter i Pedersgata

 3. Verneprisen til Kongsgata 34

 4. Ber staten velge én tinghustomt

 5. Byggesaksavdelingen halvert på et år

Publisert:
 1. Debatt
 2. Utbygging
 3. Stavanger kommune
 4. Harald Minge
 5. Stavanger sentrum

Mest lest akkurat nå

 1. Satser på nytt daglig­vare­kon­sept i Stavanger: – Tror det kom­mer til å bli veldig popu­lært

 2. Amund Harboe hadde en av hovedrollene i «Lykkeland», så for­svant han brått: – Jeg angrer ikke

 3. La ned blom­ster og lys etter døds­ulykken i Stav­anger

 4. Gjorde rystende funn på havets bunn: – Et kjent miljøproblem

 5. Kritisk til planer om stor avlast­nings­bolig på Madla: – Jeg kom­mer aldri til å sende Vegard dit

 6. FHI: Risikoen for syke­hus­innleggelse med omi­kron er 2 promille