• «Jeg vil ikke si et vondt ord om hjemmesykepleierne – de gjør en stor innsats, gir en oppriktig og varm pleie. Men når de aller fleste pasientene får pluss/minus 20 forskjellige pleiere hjem til seg i løpet av en måned, sier det seg selv at pasientene ikke får den trygghet som alle ønsker at de skal ha», skriver Olav T. Laake. Shutterstock (illustrasjonsbilde)

Alle trenger vi varme hender

DEBATT: Kommunen har ressurser nok – bruk dem til å skape trygghet for de eldre og pleietrengende!