• Høyt sykefravær i barnehagene skyldes ikke enkeltpersoners dårlige holdninger. Høyt sykefravær skyldes systemsvikt! Jon Ingemundsen

Sykefraværet og barnehagenes bemanning − er det bare sutring, eller et rop om hjelp?

SYKEFRAVÆR: Uttalelsene fra rådmannen i Stavanger på Dagsrevyen om «holdninger og kultur i arbeidslivet» i samband med høyt sykefravær, har fått det til å koke over hos meg og flere kollegaer og foreldre i barnehagene.