• «Problemet er at me har for mykje kø. Men kva kjem det av? Er det for lite veg eller er det at me køyrer for mange kilometer til og frå jobben? Det er nok det siste», skriv Alexander Rügert-Raustein. Jarle Aasland

Bypakka burde aldri blitt vedteke

DEBATT: Vegbygging burde for lengst blitt erstatta av ei balansert utbygging av arbeidsplasser og bustad på same stad og med det redusert behov for pendling.