Menn bør få tilbud om prostata-screening!

DEBATT: Prostatakreft er den kreftform med størst utbredelse blant menn. Tross i en stor utvikling i behandling, kirurgisk, stråling og medisin, så holder de to tallene seg konstant år etter år.

Kvinner får tilbud om mammografi, et lignende tilbud bør menn få gjennom prostata-screening.
  • Per Strand
    Ualand
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rundt 5000 får diagnosen hvert år, og det er omtrent 1000 som dør av kreften årlig. Det er og flere som dør med kreften.
Det viser seg at de som dør er de der kreftcellene har spredt seg fra prostata- kjertelen på det tidspunktet de kommer til behandling. Ergo, de kommer for sent til behandling. De 1000 som dør hvert år, lever nok litt lenger med kreft i kroppen enn de gjorde for noen år siden. Takket være en utvikling i medisiner. Men, skjebnen er likevel nokså låst. Hvordan kan vi så snu denne miserable statistikken?

På sikt vil vi nok se nye medisiner som vil bekjempe kreften. Men akkurat nå er det kun en ting som hjelper, og det er å oppdage kreften før den har spredt seg ut av prostatakjertelen. For å få til det så må menn jevnlig teste seg. Det vi kaller screening. Dette har med stor suksess blitt brukt relatert til kvinner og brystkreft. Prostatakreft- screening vil være med en enkel blodprøve som måler PSA. For høy PSA indikerer prostatakreft. Men ikke alltid. Derfor er det i enkelte fagmiljø motstand mot screening, fordi de frykter overbehandling, det vil si en unødvendig behandling av menn som ikke har kreft.

I Sør-Rogaland har det i noen år vært en studie på bruk av en svensk metode, Stockholm 3, som sammen med PSA gir ett mye sikrere resultat. Denne metoden er nå til behandling hos FHI, og en innstilling til nye metoder er forventet til sommeren. Dermed er det ingen grunn til å utsette oppstart med screening.

Hva gjør så Kreftforeningen og Prostatakreft- foreningen PROFO. Kreftforeningen sier at de støtter PROFO. I siste nyhetsbulletin til sine medlemmer sier PROFO at de jobber, sammen med andre, for å få i stand et pilotprosjekt. Dette holder ikke. Vi må innføre landsdekkende screening, og vi må gjøre det nå!

EU vedtok i fjor å innføre screening. De har sendt beskjed om dette til alle sine 27 medlemsland. De har og bevilget penger for å få screening implementert.
Norge bør ikke sakke akterut i forhold til EU på dette feltet. Derfor gjentar jeg; innfør screening for alle menn over 45 år, og gjør det straks.

Publisert: