Statsforvalteren er lojal mot regjeringen

DEBATT: Birger Wikre Hetland har 16. mars kommentert min kronikk av 14. mars, og jeg finner grunn til å oppklare noe av det som her kommer fram.

«Vi er ikke kjent med at de fleste kommuneplaner har bestemmelser om at det ikke kan være mer enn ett bolighus på gårdsbruk», skriver Geir Skadberg.
  • Geir Skadberg
    Geir Skadberg
    Landbruksdirektør, Statsforvalteren i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statsforvalteren er enhver sittende regjerings representant i fylket, det følger av vår instruks. Når det gjelder de to delingssakene fra 2021 Hetland viser til, stilte Olaug Vervik Bollestad skriftlig spørsmål i Stortinget i oktober 2021. Spørsmålet var om disse sakene var å se på som endring i praksis. Svaret fra regjeringen, ved kommunal- og distriktsministeren, var at de to sakene ikke innebar en endring i praksis, men at slike endringer eventuelt skjedde gjennom rundskriv og tildelingsbrev mv.

Vår erfaring er at kommunene i relativt stor grad dispenserer i strid med vårt råd.

Nye rundskriv

Det aktuelle rundskriv M-4/2003 Hetland viser til er erstattet med nye rundskriv, siste gjeldende rundskriv er M-2/2021 som jeg viste til i mitt første svar til Hetland. Hetland må gjerne helt spesifikt lese s. 24–28 i rundskriv M-2/2021. Omtalen av kårbolig i rundskrivet fra 2003 er like aktuelt i dag, og må forstås slik at kommunen skal være restriktive med å tillate oppføring av kårbolig. Samtidig er det fremdeles normalt at det på aktive bruk med husdyrhold vil være behov for kårbolig, fordi det i perioder er to generasjoner involvert i drifta. Det er derfor normalt å se på kårbolig som en del av LNF-formålet og en ressurs på gården når den først er oppført. Vi er ikke kjent med at de fleste kommuneplaner har bestemmelser om at det ikke kan være mer enn ett bolighus på gårdsbruk, slik Hetland viser til. Er kårbolig først oppført, kan en slik bestemmelse uansett ikke tas til inntekt for at en kårbolig kan deles fra.

Hetland viser ellers til at hans erfaring er at kommunene følger vårt råd i de fleste saker der vi fraråder dispensasjon. Det kan være at det er slik i Stavanger kommune, men vår erfaring er at kommunene i relativt stor grad dispenserer i strid med vårt råd, det gjelder også i saker som gjelder andre hensyn enn landbruk.

Viktig tema

Ellers etterlyser jeg at Hetland som aktiv husdyrbruker reflekterer over dette med ulemper knyttet til fradelte tomter inne i et aktivt jordbruksområde. Og jeg vil presisere at dette med gårdsvindmøller var et eksempel på hva som kan gi naboutfordringer, ikke at vi foreslår bygging av slike vindmøller.

Landbruk, arealforvaltning og jordvern er et viktige tema, og jeg ser fram til at dette er på dagsorden ved kommende lokalvalg.

Publisert: