Klepp kommune bør tilby innbyggerne en fastlege og ikke et firma

DEBATT: Vi utfordret Klepp kommune til å komme på banen i debatten rundt avtalen med Dr. Dropin. I innlegget brukte vi retorikk og sammenlignet engangsleger med fastfood. Dette har falt Daniel Sørli og Dr. Dropin tungt for brystet.

Å knytte til seg et legefirma blir som å tisse i buksen for å holde det varmt. Klepp kommune bør gi innbyggerne tilgang til fastleger i stedet, skriver innsenderne.
  • Morten Munkvik
    Fastlege og spesialist i allmennmedisin, PhD
  • Peter Christersson
    Fastlege, spesialist i allmennmedisin og hovedtillitsvalgt for legene i Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har lenge eksistert flere legetjenester og helsetilbydere side om side her til lands. Befolkningen har kunnet søke den hjelpen de måtte ønske andre steder enn hos fastlegen. Sørli sier i sitt siste innlegg at vi er enige om masse, og han refererer til norsk forskning som viser at pasienter som har hatt samme fastlege i mer enn 15 år har 25 prosent lavere dødsrisiko, enn de som har hatt samme lege i ett år eller mindre.

Det var nettopp dette vi hintet til da vi sammenliknet legetjenester utenfor fastlegeordningen med fastfood: Det føles bra der og da, men det har ikke de samme positive langtidskonsekvensene som fastlegerelasjonen har. Sammenlikninger setter alltid ting på spissen for å framheve visse sider ved en sak. Vi er leie oss for at Sørli blir krenket av vår retorikk.

Må krysse kommunegrenser

I sitt innlegg lover Sørli å «levere de helsetjenestene som folk trenger». Det virker som om det også er begrunnelsen til ordføreren i Klepp kommune som har inngått en avtale med Dr. Dropin for å «sikre god legedekning til innbyggerne». Det er et interessant poeng Sørli kommer med, at «de som har ansvaret for å ivareta innbyggernes rettigheter», må bestemme hvordan samarbeidet med Dr. Dropin skal se ut. Problemet er at «innbyggernes rettigheter» er knyttet opp til én fastlege og ikke til en alternativ aktør. Dette er blant annet fastsatt i Fastlegeforskriften. En kommune kan ikke overstyre dette. Innbyggere i Norge og medlemmer av folketrygden har rett på tilgang til en fast lege (ikke et firma), mulighet for opptjening av frikort, pasientreiser og prioriteringer før andre som ikke er på samme fastlegeliste. Hvordan vil Klepp kommune sikre sine innbyggere disse rettighetene ved å inngå avtaler med firma, undrer vi?

I tillegg til å stå uten disse lovbestemte godene, må pasienter ufrivillig krysse opptil flere kommunegrenser for å komme til det helprivate legekontoret. Dr. Dropin opplyser attpåtil på sine nettsider at legene som jobber der helst ikke vil justere faste medisiner, skrive resepter på vanedannende medisiner, langtidssykemeldte eller utstede visse attester, som eksempelvis førerkortattest.

Helhetlig behandling

Vi er ikke opptatt av å verne om egne interesser slik Sørlie forfekter, tvert imot er vi opptatt av best mulig og helhetlig pasientbehandling til alle. I en tid med effektivisering er det ikke bare hensiktsmessig, men helt nødvendig å bruke helsekronene best mulig. Når fastlegeordningen er kostnadseffektiv og i tillegg byr på helsetjenester av høy kvalitet som fører til lavere innleggelsesrater, lavere sykelighet og lavere dødelighet, må en spørre seg hvorfor Klepp kommune ikke ønsker å tilby en slik helsetjeneste. De har aktivt valgt å gå for en alternativ løsning med alle de utfordringene vi har forsøkt å peke på i denne debatten.

Og forresten: Ja takk, Sørli! Vi kommer gjerne på besøk for å se hvilken innovasjon dere driver med. Samtidig må du gjerne komme en tur til oss for å se på driften på et vanlig fastlegekontor. Vårt fokus er nok ikke så ulikt: Vi ønsker alle pasientenes beste, men på samme måte som at vi fastleger ikke vil overta driften til Dr. Dropin, kan ikke kommuner erstatte fastleger med Dr. Dropin.

Publisert: