• Vi må satse mer i kampen mot seksuell trakassering og vold mot kvinner, som i Sverige. Den svenske regjeringen bruker fem ganger mer enn den norske i kampen mot vold i nære relasjoner. Shutterstock/NTB Scanpix

Kvinnegruppa Ottar: Likestilling stanser sexismen!

Skal vi bli kvitt de diskriminerende holdninger og den kvinneforakt som trakasseringen bygger på, må vi rydde opp i egen kultur og en feilaktig mannsrolle. Konkrete tiltak må til.