Kirken møter Moskeen – samarbeid for mangfoldssamfunnet

KRONIKK: Vi ønsker å bygge tillit og vennskap mellom kristne og muslimer, samarbeide om felles utfordringer, bidra til bygge ned fremmedfrykt og sammen bidra til å skape det gode mangfoldssamfunnet.

Muslimer er – som andre nordmenn – sterke tilhengere av sentrale norske verdier som fellesskap, sosial omsorg og solidaritet, skriver Mubarak Ali i Muslimsk Fellesråd og Kian Reme i Kirkelig dialogsenter. De ønsker å fortsette dialogarbeidet for mangfoldssamfunnet som startet med biskop Bjørn Bue på 1980-tallet.
 • Kian Reme
  Daglig leder og dialogprest, Kirkelig dialogsenter i Stavanger
 • Mubarak Ali
  Leder, Muslimsk Fellesråd i Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Møter er det lite av for tida. Nettmøter tar seg opp i disse koronatider, og det er bra. Men savnet etter den nærheten gode møter med andre mennesker gir, er merkbar og sterk. Gudstjeneste- og bønneliv er satt på vent eller har fått en digital form. Vi gleder oss til vi igjen kan møtes på ordentlig i våre trosfellesskap.

Kian Reme fra Kirkelig dialogsenter i Stavanger og Mubarak Ali i Muslimsk Fellesråd i Rogaland.

Moskeen og kirken i Stavanger har en lang tradisjon for møter og samarbeid. På 1980-tallet innførte biskop Bjørn Bue faste samlinger der moskéledere og andre religiøse ledere ble invitert til bispegården. Alle biskoper etter ham har videreført denne positive tradisjonen. På 1990-tallet ble det etablert en egen Dialoggruppe i Stavanger og Rogaland med tilknytning til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), inspirert av Verdikommisjonen.

Etter etableringen av Kirkelig Dialogsenter i Stavanger i 2012 ble Dialoggruppen etter hvert utvidet til dagens STL Stavanger, med brei representasjon, stor aktivitet og åpne dialogkvelder i samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus. Etter koronaens tid er det viktig å få dette arbeidet på beina igjen. Mangfoldssamfunnet skal styrkes, ikke svekkes!

Muslimer er – som andre nordmenn – sterke tilhengere av sentrale norske verdier som fellesskap, sosial omsorg og solidaritet.

Islam

Det største ikke-kristne trossamfunnet i Norge er muslimene. I Stavanger-området er det rundt 8000 muslimer fordelt på flere moskeer – de aller fleste hører til sunni-islam. Muslimsk Fellesråd i Rogaland representerer de aller fleste.

I tillegg til aktiv deltakelse i STL-samarbeidet, ble det for noen år siden tatt initiativ til et eget topartssamarbeid mellom kirke og moské. Dialogsenteret og Muslimsk Fellesråd gikk sammen og etablerte tiltaket Kirken møter Moskeen.

Moskeene er alle opptatt av deltakelsen i det norske samfunnet, – samtidig som de ivaretar behovet for bønn og fromhetsliv i tråd med muslimske tradisjoner. Våre muslimer er opptatt av å gjøre sin innsats i arbeidslivet og er sterke tilhengere av sentrale norske verdier: fellesskap, sosial omsorg og solidaritet.

Fordommer

Samtidig er muslimene utsatt for et press fra dem som ikke forstår eller anerkjenner islam. Her er det mange fordommer ute og går. Mange tror at muslimene ikke anerkjenner norske verdier. Det finnes riktignok små grupper i alle religiøse samfunn, også kristne og muslimske, som isolerer seg og drømmer om gamle dager. Men det store bildet er motsatt: Muslimer deltar med stor glede i samfunnet, gleder seg over at den norske stat er demokratisk med små forskjeller, og med stor tillit mellom folk og myndigheter.

Bushra Ishaqs bok «Hvem snakker for oss?» dokumenterer hva norske muslimer faktisk tror og mener, og den viser tydelig at det er bredt verdifellesskap på tvers av tro og livssyn i Norge.

Les også

Ny undersøkelse: Dette sier norske muslimer om terror, likestilling og velferdsstaten

Samarbeid og inkludering

Svært mange tiltak for integrering, inkludering og mangfold er og skal være sekulære tiltak, knyttet til regler for arbeidslivet, barnehager og skoler for alle, en åpen og inkluderende kulturpolitikk. Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun skal i årene framover lede et nytt mangfoldsråd. Dette er et godt og positivt initiativ som vil styrke de mange ulike tiltakene for å bygge et enda bedre samfunn for alle.

Tro- og livssynsfeltet hører også hjemme her. Noen av oss må gjøre jobben med å forebygge religiøs ekstremisme og isolasjon. Vi må holde samtalene opp, basert på gjensidig respekt. Noen av oss må sikre at religiøse ledere blir kjent med hverandre og utfordres til samspill – samtidig som alle sikres retten til å praktisere sin tro i tråd med sine egne tradisjoner.

Fem prosjekter

Målsettingen til Kirken møter Moskeen er å bygge tillit og vennskap mellom kristne og muslimer, samarbeide om felles utfordringer, bidra til bygge ned fremmedfrykt og sammen bidra til å skape det gode mangfoldssamfunnet.

Vi er i gang med fem delprosjekter, som vil bli fulgt opp umiddelbart etter at pandemien er drevet bort:

 • Vi vil videreføre dialogforumet Kirken møter Moskeen, der religiøse ledere fra moskeer og kirker i Rogaland jevnlig møtes for å lære mer om hverandre. Vi har gjennomført én åpen dialogkveld i 2020 i samarbeid med STL – før koronaen stanset oss.
 • Vi vil skape og videreutvikle forum for ungdom der dialog, samhandling og fellesskap bygges, i samspill med Unge i dialog i Stavanger og etablerte organisasjoner og miljøer for ungdom. Det ble gjennomført Dialogfestival ved UiS i januar 2020, og flere måltidsdialoger i samarbeid med Ukirken i Stavanger sentrum.
 • Vi vil gjenskape et nytt kristen-muslimsk kvinneforum. Planlagt oppstart i mars ble utsatt til forsamlingsrestriksjonene oppheves.
 • Vi vil mobilisere og initiere idrettssamarbeid i et samspill med kristne og muslimske idrettsgrupper og -organisasjoner. Vi gjennomførte en innendørs fotballturnering i november i samarbeid med KFUK/KFUM. Planlagt utendørs turnering denne våren er utsatt inntil videre.
 • Vi vil skape nye tverr-religiøse kulturarenaer. To konserter har vært planlagt i 2020. Konserten Håpet kappe med Solfrid Mollestad Ensemble ble utsatt fra april til november. Den andre konserten om Maria i Koranen og Bibelen forskyves til våren 2021.
Les også

Slår ring om det muslimske miljøet i Stavanger etter terroren

Koronaen tar slutt. Fordommer er det vanskeligere å bli kvitt. Vi er glad for at vi sammen med STL kan bidra til å motvirke fordommer og hat og fremme dialog og gjensidig respekt. Da bidrar vi til et Stavanger og et Rogaland som blir et enda bedre mangfoldssamfunn.

 • Kian Reme går av som daglig leder/dialogprest ved Kirkelig Dialogsenter Stavanger når han blir pensjonist fra og med 1. mai.
Publisert: