Fjern aldersgrensen på ledsagerbevis nå

DEBATT: I mange kommuner får ikke barn med nedsatt funksjonsevne ha med seg ledsager på fritidsaktiviteter før de fyller åtte år. Her må kommunene rydde opp!

Publisert: Publisert:

«Ledsagerordningen minsker avstanden mellom barn med og barn uten nedsatt funksjonsevne, den bidrar til aktivisering og inkludering», skriver Oddvar Raugstad og Merethe Skjørestad. Foto: Illustrasjonsbilde/Shutterstock

Debattinnlegg

  • Oddvar Raugstad
    Handikappede Barns Foreldreforening
  • Merethe Skjørestad
    Handikappede Barns Foreldreforening

I Barnekonvensjonen står det at «barn som er psykisk eller fysisk utviklingshemmet, bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet, fremmer selvstendighet og bidrar til barnets aktive deltakelse i samfunnet».

Det betyr at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på aktiviteter på lik linje med barn uten nedsatt funksjonsevne, enten det er å gå på kino, være i svømmehall eller en tur til Kongeparken.

Trygge og kjente ledsagere

For at denne gruppen barn skal kunne delta på lik linje med andre, har de behov for trygge og kjente ledsagere. Dette er personer som kan hjelpe, forstå og fortolke. Har man ledsagerbevis får man mulighet til å ta med seg ledsager uten ekstra kostnader på de stedene som aksepterer ordningen, ledsageren betaler rabattert pris på offentlig transport.

Barna kan ha behov som er veldig synlige, og behov som er mindre synlige. Felles for dem alle er at ledsagerordningen minsker avstanden mellom barn med og barn uten nedsatt funksjonsevne, den bidrar til aktivisering og inkludering.

Når flere lokale kommuner har en nedre aldersgrense på åtte år for ledsagerbevis fører det til at barn med hjelpebehov som er yngre enn dette blir diskriminert, isolert og ikke gis de samme mulighetene til selvstendighet og aktivitet. Et paradoks er at barn under åtte år som bor i en kommune som utsteder ledsagerbevis til dem, kan bruke ledsagerbeviset i Stavanger, mens barn fra Stavanger i samme situasjon ikke kan det.

Mer inkluderende samfunn

Det er kommunene selv som fastsetter sin egen forvaltningspraksis knyttet til ledsagerbevis, i år har både Malvik, Bodø og Sarpsborg kommune fjernet den nedre aldersgrensen for ledsagerbevis. Vi ber innstendig kommunene som enda ikke har fjernet den nedre aldersgrensen på ledsagerbevis om å gjøre dette, for barna og et mer inkluderende samfunn.

Les også

Ledsager for handikappede får reise gratis

Publisert: