Bortforklaring i særklasse! NorthConnect vil flytte utslipp og øke strømprisene

DEBATT: Tommy Løvstad og Lars Nermoen i NorthConnect skriver i Aftenbladet: «Du får lavere strømpris, også med strømkabelen NorthConnect til Skottland». Realiteten er at NorthConnect vil gi oss høyere strømpris – og økte klimautslipp!

Kraftkabelen NorthConnect er planlagt mellom Eidfjord i Hardanger og Peterhead i Skottland.
  • Hogne Hongset
    Hogne Hongset
    Forfatter
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NorthConnect vil «flytte» eksport fra kontinentet til høyprisområdet Storbritannia, og det vil øke strømprisen her i landet. Det er målet med NorthConnect. Økt strømpris gir også mer natur-raserende vindkraft.

Hver øre strømprisen stiger gir kraftselskapene rundt 1,35 milliarder i økt inntekt. Hvert år. Ifølge NVE vil NC øke strømprisen mellom 1,4 og 3,4 øre. Dette kommer på toppen av prisstigningen fra kablene Statnett nå bygger til Tyskland og England.

Flytter bare utslipp

Eierne prøver å gi NorthConnect et «klimastempel». Men NorthConnect vil ikke gi reduserte CO₂-utslipp, den vil øke dem! (Det er tvilsomt om økt krafteksport fra Norge gir reduserte CO₂-utslipp, fordi vi er med i EUs klimakvotesystem.) Men NorthConnects påstand holder uansett ikke, fordi kabelen «flytter» eksport fra kontinentet til Storbritannia. Og CO₂-innholdet i kraftmiksen på kontinentet er mye høyere enn i Storbritannia.

CO₂-utslippene vil gå mye mer opp på kontinentet enn de vil gå ned i Storbritannia, og dermed øker de globale utslippene. Også Norwea, vindkraftbransjens organisasjon, bekrefter at NC vil øke de globale CO₂-utslippene, hvis altså økt eksport påvirker dem.

Løvstad og Nermoen skriver selvsagt ikke noe om den globale klimaeffekten, men om ting som ikke har noe med NC å gjøre. F.eks.: «Det er mange faktorer som påvirker strømprisene. En av dem er forholdet mellom tilbud og etterspørsel.» Som er helt riktig. Og de skriver: «Nedbørsmengder og temperatur påvirker også strømprisen mye i Norge». Riktig igjen. Og dette: «Økende nedbør gir lavere strømpriser.» Du verden for en markedskunnskap. Og dette: «Også strømforbruket påvirker strømprisen.» Igjen, – hva disse karene vet!

Avsporer

Men ingen ting av dette har noe med NC å gjøre. Løvstad og Nermoen bruker en klassisk teknikk: Få debatten over på noe ufarlig.

NC-utbyggerne tjener ikke på selve kabelen. Fortjenesten kommer av økte strømpriser i Norge. NVE ga en drepende karakteristikk av NorthConnect i sin gjennomgang til OED: «Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir.»

På enklere norsk: NorthConnect er ikke lønnsom som eget prosjekt, men kraftselskapene vil tjene på at den utløser prisstigning i Norge!

Og på toppen av dette vil NC gi økte CO₂-utslipp!

Publisert: