Hans Borge i Partiet De Kristne oppgir 13 ganger for høyt elbil-utslipp

Publisert: Publisert:

Debattinnlegg

  • Mads Grinrød
    Sivilingeniør, Stavanger

DEBATT: I et innlegg i Aftenbladet 4. september hevder Hans Borge i Partiet De Kristne – med bakgrunn i NVEs varedeklarasjon – at batteribiler i Norge slipper ut like mye CO₂ som biler med forbrenningsmotorer. Det er en misforståelse.

Den nevnte varedeklarasjonen gjelder såkalt europeisk energimiks (restmiks) basert på utslipp fra hvordan europeisk kraft genereres (kull, gass, vind, atomkraft etc.). For 2018 er denne restmiksen oppgitt til 520 gram CO₂ pr. kWh, så argumentasjonen til Hans Borge holder som et gjennomsnitt for batteribiler i enkelte europeiske land.

Norge derimot, som er nettoeksportør av elektrisk kraft – men som også importerer strøm, i 2018 ca. 4 prosent av bruttoforbruket – får et langt lavere utslippstall. NVE oppgir livsløpsutslipp fra norsk kraftproduksjon pr. kWh til anslagsvis 19 gram CO₂/kWh.

Legger vi dette tallet til grunn, og også tar hensyn til 4 prosent import med utslipp på 520 gram/kWh, får vi snittutslipp av CO₂ for lading av batteribiler i Norge på 39 g/kWh. Dette tallet er 13 ganger lavere enn det Hans Borge oppgir.

Les også

Hans Borge: «Batteribiler er ikke nullutslippsbiler»


Publisert:

Les også

  1. Klimaskeptiker Hans Borge får ikke fornyet tillit ved UiS

  1. Kommunevalg 2019
  2. Klima og miljø
  3. Elbil
  4. CO2
  5. Strøm