Sannelig er det en historisk mulighet

DEBATT: Holmen er ønsket som et tyngdepunkt for å trekke folk gjennom sentrumsgatene. Samtidig skal havnefronten være «der byen stolt viser fram og utvikler dens historiske identitet som sjøfarts-, industri- og trehusby».

En utfylling på Holmen fører ikke automatisk til økt aktivitet i sentrumsgatene. Utfyllingen bør flyttes til Østre havn, som både tåler og trenger mer bebyggelse for å skape sammenheng fra sentrumshalvøya til Østre bydel..
  • Frode Bruberg
    Bark Arkitekter
  • Benedikte Landsnes
    Bark Arkitekter
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En utbygging på Holmen vil imidlertid gjøre at store deler av den historiske identiteten mister kontakt med fjorden. Ved utfyllingene på 1900-tallet ble sentrumshalvøyen omkranset av offentlig tilgjengelige havnegater. I Stavanger opplever man nå god kontakt med fjorden, fordi en bred flate langs vannkanten er åpen for fri ferdsel, uten kjøpeplikt eller privatrettslige regler. Bygges det på utsiden av havnegata, endres den til en ordinær bygate. Vannkanten blir gitt til utbyggerne, og vannkanten blir privatisert. Dette kan ikke være riktig grep for å gjøre sentrum mer attraktivt.

Les også

Nye Holmen og Østre havn skal bli en stolthet for byen

Stavangers særpreg

Kontakt mellom fjord, industri og gamle trehus, er det som gir Stavanger særpreg. Dette bør videreutvikles, ikke gjemmes bak plangrep hentet fra andre byer. Et strøk maling gjorde Øvre Holmegate om fra bakevje til byens mest besøkte gate. Det er derfor ikke grunnlag for å mene at det må en stor utbygging til for å gjøre Holmen mer attraktivt. Det er nemlig ikke mye som skal til; flere benker, gress og treverk i stedet for stein og betong, trær som kan løfte vinden. Flere opplevelser utover å henge i Geoparken eller besøke Oljemuseet.

Ryfylkekaien 3 kan bli en kafé tilknyttet sauna eller sjøbad ved flytebryggene. Bygg små paviljonger med serveringssteder, informasjon, sykkelparkering, wc/garderobeanlegg, kajakkutleie. Og heller enn å bygge nye byrom, kan man ta i bruk de som allerede finnes, og gi de annet innhold enn bilparkering. Rutebuss bør ikke ha endestopp på Holmen, men fortsette rundt sentrumshalvøya. Dette vil eksponere Holmen for vesentlig flere reisende. Og kanskje skal bussen få kjøre over Skagenkaien hele året, slik Bybanen skal kjøre over Bryggen i Bergen?

En massiv utbygging på «Nye Holmen» fører nemlig ikke automatisk til økt aktivitet på «gamle Holmen» og i de smale gatene bak, der huseiere bruker enorme ressurser på å tilrettelegge trehus fra 1800-tallet til Arbeidstilsynets krav anno 2021. Det er ikke dermed sagt at det ikke kan bygges, fortettes og utvikles i sentrale Stavanger.

Kontakt mellom fjord, industri og gamle trehus, er det som gir Stavanger særpreg. Dette bør videreutvikles, ikke gjemmes bak plangrep hentet fra andre byer.

Bør flyttet til Østre havn

Sentrumsplanen anbefaler Østre havn «for å realisere økt aktivitet og utbygging», og for å skape sammenheng fra sentrumshalvøya til Østre bydel. Vi mener derfor at utfyllingen på Holmen bør flyttes til Østre havn. Dette området tåler mer. Nyere bygninger er høye, og har allerede brutt koblingen mellom gamle trehus og fjorden. Og den forblåste Verksalmenningen trenger «aktive fasader» for å fungere som et bindeledd. Sentrumsparkering bør legges i et offentlig anlegg på Bekhuskaien med adkomst fra Verven. Dette kan legges under havnivå, likt Ofelia Plads i København. Ferjeanløpet kan flyttes øst på Bekhuskaien, med samme innkjøring fra Verven. Dermed kan enda større deler av området frigis til utbygging.

Ved å samle ny biltrafikk til strekningen mellom Verven og Bergelandstunellen, som allerede er trafikkert, unngår man at trafikken rundt sentrumshalvøya øker. Da kan havnegatene prioriteres for syklende og gående, slik kommunen ønsker.

Flere serveringssteder

Det er et pågående skifte i sentrum. Handel foregår oftere på nett, men folk slutter ikke å oppsøke hverandre. Flere sentrumslokaler bruksendres til serveringssteder, og vi mener derfor Holmen og havnegatene bør rendyrkes som offentlig tilgjengelige og opplevelsesrike friarealer, mens ny næring- og boligbebyggelse bør samles i Østre havn, nært allerede trafikkerte veier.

Ja, Stavanger kommune har en unik anledning til å sette en ny standard for utviklingen av byen. La oss sette innbyggernes behov foran utbyggernes.

Publisert: