Helsekrisen politikerne helst ikke vil se

Koronapandemien er snart inne i sitt tredje år. Intensivavdelingene fylles opp på nytt, og konsekvensene er store også for andre av sykehusenes avdelinger.

«Mange sykepleiere har forlatt yrket. Misnøye med lønn er ikke den eneste årsak, men veier nok likevel tyngst», skriver Jørg Eirik Waula.

Debattinnlegg

 • Jørg Eirik Waula
  Jørg Eirik Waula
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Operasjonsprogram blir utsatt. Personalet er slitne. Legeforeningen har fått god medieplass, men slitasjen gjelder også de øvrige yrkesgrupper.

Som tidligere ansatt i sykehus, må jeg konstatere at den avgåtte regjering har i praksis ikke gjort noe for å styrke beredskap og kapasitet i dette ledd i helsetjenesten. Den nye regjeringen har i det minste forslag til noen satsinger, men hvilke virkninger dette vil få er for tidlig å si.

Først og fremst må politikerne erkjenne situasjonen.

Dramatisk

Mangelen på sykepleiere er noe varierende anslått til mellom 4000 og 7000 stillinger på landsbasis. Uansett er tallet dramatisk. Tallet vil også øke i årene framover. Hovedårsaken er stigningen i antall eldre, men også stadig økende behandlingsmuligheter spiller en stor rolle.

Mange sykepleiere har forlatt yrket. Misnøye med lønn er ikke den eneste årsak, men veier nok likevel tyngst. En annen årsak er den utstrakte bruken av deltid. Ikke alt er ufrivillig. Mange steder er det svak grunnbemanning, gjerne også kombinert med tøff turnusordning. Økt stillingsprosent er derfor ikke ønskelig for mange.

Et rigid pensjonssystem som i liten grad gjør kombinasjon med aktivt arbeid lønnsomt, gir også store begrensninger. Under pandemien ble disse reglene midlertidig opphevet, og takket være denne ordningen ble store deler av vaksineringen reddet av at pensjonerte sykepleiere som så muligheter til å kunne delta i dette.

Les også

Krevende situasjon på SUS: – Vi har sykepleiere som gråter på jobb

Industriarbeideren er hellig

Lønn kom selvsagt i søkelyset under årets tariffoppgjør. De gamle gubber i LO kvekker stadig om viktigheten og betydningen av «frontfaget». Industriarbeiderne er de hellige som skal styre norsk lønnsutvikling. Disse menn (for det er stort sett menn) bør etter hvert tenke på sin egen alderdom og potensiell pleiesituasjon. Med nåværende utvikling vil det ikke bli tilstrekkelig kvalifisert personell til alle oppgaver. Hvordan skal vi da prioritere?

Neppe noen yrkesgruppe har vært mer i front enn sykepleierne i de siste to år.

Lønnsoppgjørene følger dessverre et trist mønster. Arbeidsgiverorganisasjonene kommer med et tilbud arbeidstakerne ikke vil akseptere. En begrenset streik settes i verk, men nokså raskt blir den stoppet av tvungen (men dette år frivillig) lønnsnemnd. Jeg vil ikke påstå at arbeidsgiverne spekulerer i dette, men tanken har slått meg.

Kan krisen løses? Først og fremst må politikerne erkjenne situasjonen. Det har de færreste i svært liten grad gjort. Lønn er nok en hovedfaktor. Politikerne skygger alltid unna lønnsoppgjør. Partene skal være selvstendige og politisk innblanding er uønsket. Men både statlige og kommunale arbeidsgivere er avhengige av ressurstilgangen fra sine overordnede. Økte økonomiske rammer til helsesektoren kan selvsagt bidra til markante lønnsløft.

Pensjonssystemene bør også revurderes slik at det lønner seg å kombinere pensjonisttilværelse med yrkesaktiv deltakelse. Videre må utdanningskapasiteten for sykepleiere både på grunn- og spesialistnivå heves betraktelig.

Halvparten vurderer bytte

I Danmark har de også nylig hatt en sykepleierstreik som endte i lønnsnemnd og som konsekvens med svak uttelling for sykepleierne. Resultatet har vært at mange sykepleierne bl.a. ikke ønsker å ta ekstravakter. Halvparten av danske sykepleiere vurderer å bytte jobb. Etter at statsminister Mette Fredriksen nylig ba sykepleierne ta en ekstra innsats under den stigende smitte i landet, er det fra mange sykepleiere oppfordret til tilnærmet kollektiv oppsigelse. De var lei av applaus og tildeling av «honninghjerter». La oss unngå denne situasjonen i Norge.

Les også

 1. – Menn må få høyere lønn

 2. Så mange boliger har en syke­pleier råd til nå: – Jeg kom­mer ikke inn på bolig­markedet

Publisert:
 1. Debatt
 2. Lønnsoppgjør

Mest lest akkurat nå

 1. Camilla stygt skada under handballkamp i Storhallen: – Dei tribunane skulle aldri ha stått der

 2. Nå skal flere tas

 3. Barnehage ble lagt ned på grunn av overkapasitet i bydelen. Nå har denne Hundvåg-familien fått tilbud om plass på Stokka

 4. Mange prøvde seg i konkurransen – nå er fem finalister klare

 5. Storstilt hytteutbygging i Sandnes: Opnar for mange nye hytter i naturområde

 6. Else-Marie (76) gravde opp hagen for å huse Svitlana og barna: – Nå er det bare glede