Vi har ingen å miste

DEBATT: Seks personer omkom i trafikken i Rogaland i 2021.

Her fakkeltog fra Trafikkofrenes dag i 2018.

Debattinnlegg

  • Jonas Andersen Sayed
    Leder, fylkestrafikksikkerhetsutvalget
Publisert: Publisert:

Trafikkofrenes dag markertes 6. januar for å minnes de som døde etter en tragisk trafikkulykke i året som gikk. Med respekt og med omtanke for de pårørende og for de som ble skadet i trafikken, tente vi lys til ettertanke.

Hvert år har vi hatt fakkeltog og biskopen inviterer til minnegudstjeneste, men både i år og i fjor måtte arrangementene avlyses på grunn av smittesituasjonen. I år var det lysmarkering på digitale flater.

Historisk lavt antall omkomne

Vi arbeider mot nullvisjonen om at ingen skal blir drept eller hardt skadet i trafikken. I Norge samarbeider en rekke aktører målrettet om trafikksikkerhet. Dette har ført til et historisk lavt antall omkomne i trafikken i 2021, der 87 personer mistet livet i trafikken, en nedgang på seks fra året før, og nesten en halvering på 10 år. I Rogaland omkom seks personer i 2021, mot fem i 2020, også her har det vært nesten en halvering de siste ti årene. Men én omkommet er én for mye, vi har ingen å miste.

Antall skadde går ikke like mye ned, og det bekymrer, rundt 4400 skades i landet årlig, i Rogaland rundt 300–350 årlig. Trafikksikkerhetsarbeid må derfor fortsatt ha høy prioritet.

I en enkelt trafikkulykke rammes ikke bare en eller to involverte, men hele familien, venner, kolleger og lokalsamfunnet blir også berørt. Trafikkofrenes dag er en minnemarkering etter alle enkeltulykkene, der en etter en ble rammet, men som i helhet egentlig er en «skjult» katastrofe for samfunnet.

Som ledere av fylkestrafikksikkerhetsutvalget og Trygg Trafikk i Rogaland vil vi takke alle som har bidradd i arbeidet i året som gikk. Innsatsen for trafikksikkerhet gjøres på mange felt, både i planlegging og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid med opplæring og gode rutiner, og operativt ute på vei. Ikke minst vil vi takke den enkelte trafikant som tar ansvar for de gode valg, når de ferdes ute på veien. Det er alltid en risiko i trafikken, og uforutsette hendelser kan dessverre oppstå med tragisk utfall.

Mye gjenstår

Trafikkofrenes dag er også en påminning om at mye gjenstår i trafikksikkerhetsarbeidet, både i det forebyggede arbeidet og i å synliggjøre konsekvenser, og i håndteringen av rehabilitering av hardt skadde. Det er også viktig at det blir prioritert nok midler til fysiske tiltak som veiutbedringer, belysning og gang- og sykkelveier, men god infrastruktur i seg selv vil aldri være en garanti mot ulykker.

På Trafikkofrenes dag mintes vi hver enkelt som omkom i trafikken, og vi sendte våre tanker til de hardt skadde og alle berørte.

Publisert: