Hvordan vil vi bli styrt i Stavanger?

DEBATT: Denne høsten skal politikerne fortelle oss hvordan de vil styre Stavanger. De har to valg: formannskapsmodell slik vi har i dag, eller parlamentarisme.

Stavanger kommune er i gang med en prosess der de folkevalgte skal finne ut om de vil fortsette med formannskapsmodellen som i dag, eller gå over til parlamentarisme.
  • Andreas Tomasgaard
    Rådgiver politisk sekretariat, Stavanger kommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Formannskapsmodellen er klart vanligst. 354 av 356 kommuner i Norge er formannskapskommuner. Til gjengjeld er de to mest folkerike kommunene parlamentariske. Oslo har hatt parlamentarisme siden 1986 og Bergen siden år 2000. I tillegg hadde Tromsø parlamentarisme fra 2011 til 2015.

To ulike ideer

De to modellene er ganske forskjellige. Formannskapsmodellen er basert på en idé om samarbeid og konsensus på tvers av politiske skillelinjer. Mindretallet deltar i de politiske beslutningsprosessene, og alle partiene er med å styre kommunen. Parlamentarismen er basert på en idé om konkurranse mellom forskjellige interesser langs politiske skillelinjer, og at mindretallet fungerer som opposisjon mot et styringsdyktig flertall i posisjon.

Parlamentariske kommuner minner dermed om det vi kjenner fra rikspolitikken. Valgvinnerne styrer i et byråd som tilsvarer regjeringen. Politiske byråder leder tjenesteområdene i kommunen slik ministrene leder et departement, og det er byrådet, ikke kommunedirektøren som innstiller i sakene.

Kommuneadministrasjonen skal ikke mene noe om hvilken politisk styringsform vi skal ha i Stavanger. Det er og skal være en politisk beslutning. Vår jobb er imidlertid å gi politikerne et godt beslutningsgrunnlag. Våren 2022 fikk vi derfor konsulentselskapet Ideas2evidence til å lage rapporten «Formannskapsmodell eller parlamentarisme? En utredning av politiske styringsformer for Stavanger kommune». Basert på denne skal politikerne gjøre seg opp en mening om hvordan de vil styre kommunen.

En spennende debatt

Som med så mye annet er det kommuneloven som regulerer prosessen med å bytte styringsform. Kommunestyret må stemme over innføring av parlamentarisme før 1. januar i siste året av valgperioden, dersom de skal kunne innføre det i neste periode. Det er denne avstemningen som skal skje i løpet av høsten 2022. Den kan imidlertid ikke resultere i et vedtak om å bytte styringsform. Hensikten er kun å vise hvor de ulike partiene står i saken. Etter valget kan det nye kommunestyret stemme på nytt, og det er nå de kan fatte et endelig vedtak.

Kommunen er til for innbyggerne. Og den politiske styringsformen har både økonomiske og praktiske konsekvenser for kommunen. Derfor er reglene i kommuneloven laget for å opplyse oss. Vi får vite hvordan politikerne vil styre, og hvorfor, slik at dét kan være med å avgjøre hva vi stemmer ved valget neste høst. De skal rett og slett fortelle hvordan de vil forvalte makten vi gir dem over stemmeseddelen. Og vi skal finne ut hvordan vi vil bli styrt. Følg med folkens, for sånt blir det spennende debatter av.

Parlamentariske kommuner minner dermed om det vi kjenner fra rikspolitikken. Valgvinnerne styrer i et byråd som tilsvarer regjeringen. Politiske byråder leder tjenesteområdene i kommunen slik ministrene leder et departement.
Publisert: