Regjeringens svar på transportutfordringene

DEBATT: Yrkestrafikkforbundet hadde fem utfordringer til partiene foran stortingsvalget i høst. I den nye regjeringserklæringen er det svært mange punkter som er i tråd med våre innspill.

– Etter Yrkestrafikkforbundets mening må man kreve at busser som kjører på norske veier, skal ha beskyttelse også i fronten, skriver Tormund Hansen Skinnarmo.

Debattinnlegg

 • Tormund Hansen Skinnarmo
  Kommunikasjonssjef Yrkestrafikkforbundet
Publisert: Publisert:

1. Gjenreis kollektivtrafikken etter pandemien.
Det er svært positivt at den nye regjeringen skriver at de ønsker et godt kollektivtilbud i hele landet. Vår bekymring er at det på grunn av pandemien har vært et fall i bruken av kollektivtrafikken og dermed i inntektene. Med økt bruk av hjemmekontor og flere som har vent seg til å kjøre privatbil, er det fare for at nedgangen vil vedvare en tid. Da er det viktig at regjeringen bidrar til at fylkene har økonomi til å kunne opprettholde kapasiteten, slik at tilbudet er der når passasjerene er tilbake. Her får vi fasit i det reviderte budsjettforslaget fra den nye regjeringen.

2. Bekjemp sosial dumping i transportnæringen.
Her beskriver regjeringen situasjonen på en god måte og har tiltak i tråd med det som blant annet YTF har vært opptatt av. De skriver; «transportbransjen er arbeidsplass for tusenvis av ansatte over hele landet. Ansatte innen transportsektoren skal ha trygge arbeidsplasser og anstendige lønns- og arbeidsvilkår som er i tråd med norske standarder og verdier i arbeidslivet. Regjeringen mener det viktigste tiltaket for å motvirke den negative utviklingen vi ser i transportnæringen, er en bedre håndheving av dagens regelverk.»

3. Gjør bussene til trygge arbeidsplasser.
Regjeringen skriver at de vil intensivere arbeidet for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Etter Yrkestrafikkforbundets mening må man da også kreve at busser som kjører på norske veier, skal ha beskyttelse også i fronten. I dag sitter bussjåførene nærmest usikret foran i bussen og det har derfor vært flere alvorlige ulykker de siste årene med dødelig utfall. Her må det stilles krav i anbudskonkurranser og regjeringen må bidra til at vi får på plass et godt nasjonalt og internasjonalt regelverk.

4. Gi yrkessjåførene mulighet til å ta pauser langs veien.
Det står dessverre ingen ting i regjeringserklæringen om å øke antallet døgnhvileplasser langs norske veier. Etter yrkestrafikkforbundets mening er det behov for en kraftig framskynding av dagens planer om 80–90 døgnhvileplasser. I tillegg bør det legges en plan for ytterligere utbygging, slik at hele landet får et tilstrekkelig antall med gode og verdige overnattings- og serviceplasser for langtransportsjåfører.

5. Styrk det organiserte arbeidslivet – øk fagforeningsfradraget.
Vi er svært fornøyd med at den nye regjeringen ønsker å doble fagforeningsfradraget. Det er et positivt signal om at man ønsker å støtte opp om det organiserte arbeidsliv.

Nå gjenstår det å se om regjeringen leverer på det de har forpliktet seg til, Yrkestrafikkforbundet vil bidra med innspill, ekspertise og utålmodighet slik at punktene blir gjennomført.

Publisert:
 1. Debatt
 2. Arbeidsliv
 3. Hjemmekontor
 4. Yrkestrafikkforbundet
 5. Kollektivtrafikk

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

 3. Slik ble Rogalands 20 rikeste gode for 15 milliarder

 4. Kjempeopplegg!

 5. Lønnen foreslås å øke med 45.000 kroner i en jafs. SV-lederen sier blankt nei. Ap går inn for lønnsfrys.

 6. Da julebordet ble avlyst, fikk Morten en idé