Aftenbladets syn på strømprisene er ufullstendig

DEBATT: Lederen den 19. oktober tar for seg strømpriser og avgifter. Aftenbladets ledere er som oftest velbegrunnet, men denne er ufullstendig og grenser til det naive.

«At prisene på importstrøm i noen timer er svært lave, oppveier ikke på noen måte de høye prisene vi ellers har på egenprodusert strøm», skriver Kjell M. Langvik.

Debattinnlegg

 • Kjell M. Langvik
  Kjell M. Langvik
  Stavanger
Publisert: Publisert:

Strømprisene i Norge følger i stor grad prisene på kontinentet, vi ser daglig at prisene følger ganske tett prisene i for eksempel Tyskland. Dette har ført til, og vil føre til, at prisene er mye høyere enn normalt. På grunn av dette, tapper vi ned magasinene mye mer enn vanlig.

Det finnes derfor ingen direkte økonomiske argumenter mot å fjerne elavgiften, det kan derimot være politiske.

Følger prisene på kontinentet

Når Aftenbladet skriver at «I år er det for eksempel bare lite vann i magasinene i Norge, vil strømkablene føre til økt import hit og dermed lavere priser» grenser dette til det naive. Importprisene følger prisene på kontinentet, og disse er bare unntaksvis lavere enn i Norge. At prisene på importstrøm i noen timer er svært lave, oppveier ikke på noen måte de høye prisene vi ellers har på egenprodusert strøm.

Det anføres at fjerning av elavgiften på 16,69 øre kWh vil koste 11,4 milliarder årlig, noe som er riktig. Men det kan ikke bare ses på en enkelt post i økonomiske; når det gjøres en vurdering av hva det koster å fjerne elavgiften må alle inntektene og utgiftene tas med. Staten eier 35 prosent av kraftproduksjonen i Norge (Energifakta Norge). Det er vanskelig å framskaffe data på hvilke ekstra inntekter staten har på grunn av økt pris på kraftproduksjonen, inntektene svinger bl.a. fra måned til måned, men et grovt anslag gir tall i størrelsesorden 15-20 milliarder årlig. Det vil si at ekstrainntektene går langt over en eventuell fjerning av elavgiften.

Alt henger sammen med alt

I tillegg kommer at gassprisene har økt kraftig på grunn av energimangelen. AS Norge har derfor store ekstrainntekter på dette. Det finnes derfor ingen direkte økonomiske argumenter mot å fjerne elavgiften, det kan derimot være politiske.

Aftenbladet bør unngå å framstille sakene så ufullstendig og forenklet som det er gjort i dette tilfellet. Husk Gro sine ord om at alt henger sammen med alt.

Les også

 1. Løftene om umiddel­bart lav­ere strøm­regninger kan fort slå tilbake på den nye regjeringen

 2. Olje- og energi­ministeren lover til­tak etter rekord­høye strøm­priser

 3. Vedum: Ingen mira­kel­kur mot høye strøm­priser

 4. – Skal vi subsidiere Facebook gjennom høye strømpriser?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Strømpriser

Mest lest akkurat nå

 1. 106 nye er smittet i Stavanger – to inn­lagt på SUS

 2. SV og regjerings­partiene går sammen om strøm­tiltak

 3. Derfor bør du ta jule­handelen på polet før 15. desember

 4. Stavanger-ordfø­reren: – Situa­sjonen er mer alvor­lig enn vi ønsker

 5. Kommunen har store planer langs Gands­fjorden

 6. Lokalt lag trakk seg – denne gjengen kan juble for opprykk