Rettshjelpsordningen må reformeres!

DEBATT: I dag er de bare de med veldig mye penger og de med altfor lite penger som er garantert rettshjelp om livet krøller seg til. Slik bør det ikke være.

De fleste tjener for mye til å ha rett på fri rettshjelp. Dette bør endres.
  • Kristin Lode
    Jusstudent og styremedlem Rogaland FpU
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Et viktig prinsipp i vår rettsstat er at alle skal kunne innrette seg i en viss stilling og posisjon og på en naturlig måte skjønne hva som kommer. Det kalles på jussspråket forutberegnelighet.

I fjor høst ble jeg jusstudent, og noe av det første jeg lærte var at «lovverket er tilgjengelig for allmennheten». Dette er et uttrykk som blir gjentatt gang etter gang og er underbygget av hensynet til forutberegnelighet i enkeltpersoners rettsstilling. Forutberegnelighet er et av de aller viktigste rettssikkerhetsprinsippene vi har i Norge, men likevel er det et hensyn som ikke blir ivaretatt godt nok.

Advokater i Norge har en femårig juridisk utdannelse, dette er det som skal til for å tolke og forstå dagens lovverk. Selv advokater kommer til ulike konklusjoner og ofte er ting så uklart at høyesterett må rydde opp i misforståelser. Om de med lang juristisk utdannelse ikke klarer å komme frem til likelydende tolkninger, hvordan skal da vanlige folk kunne gjøre dette?

Kristin Lode (bildet) etterlyser en reform av rettshjelpsordningen.

De aller fleste vil komme i kontakt med rettssystemet og vil på et tidspunkt ha behov for juridisk bistand. Slik som situasjonen er i dag, er det bare de med veldig god eller altfor dårlig økonomi som har muligheten til å søke juridisk bistand når de står ovenfor en rettslig problemstilling.

De fleste oppfyller ikke kravene

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelpsloven. Fra januar 2022 er inntektsgrensen for enslige 320 tusen kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 490 tusen kroner. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var gjennomsnittlig månedslønn i 2021 på 50 790 kroner. Dette resulterer i at de aller fleste ikke oppfølger kravene.

Jeg snakket med Gatejuristen i Stavanger som tilbyr et lavterskeltilbud til juridisk bistand for rusavhengige og tidligere rusavhengige. De forteller at det er et stort udekket rettshjelp behov, og at deres kapasitet ikke strekker langt nok. De opplyser om at de kun har kapasitet til å hjelpe de i deres målgruppe, men ønsker å jobbe oppsøkende, slik at flere som er i andre vanskelige situasjoner også kan få rettshjelp. I dag er dette dessverre ikke mulig på grunn av for lite kommunal og statlig støtte – etterspørselen er større enn tilbudet.

Samfunnet blir mer og mer rettsliggjort og det er ikke alle som kan tilpasse seg. De svakeste i samfunnet rammes kraftigst. Menneskene som Gatejuristen hjelper lever ofte kaotiske liv og er helt avhengige av støtte fra blant annet Nav. Flere frykter at de ikke har tak over hodet eller mat i kjøleskapet uten rettshjelp til å søke om riktig støtte.

Ta et tak for folk flest

Dagens rettsstat er opptatt av individet med et syn på menneskets ukrenkelighet og gir oss en autonom kompetanse. Tiden er inne for at disse verdiene tas på alvor, dagens rettshjelp lovgivning fra 1980 er gammel og utdatert. Rettshjelpsutvalget foreslo ny reform av rettshjelpsordningen og en ny lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven) i 2020. To år senere er det på tide at dette forslaget tas på alvor og blir satt i gang.

Regnestykket er enkelt, behovet er stort og forslaget er fremsatt – Stortinget må ta et tak for folk flest. Jeg som både er ungdomspolitiker og jusstudent krever en reform på vegne av alle som ikke kan identifisere og ivareta sine rettslige interesser på best mulig måte.

Slik som situasjonen er i dag, er det bare de med veldig god eller altfor dårlig økonomi som har muligheten til å søke juridisk bistand når de står ovenfor en rettslig problemstilling.
Publisert: