Kvinner forskjellsbehandles ennå på grunn av kjønn. Bruk noe av ekstrainntektene til å få bukt med dette

DEBATT: Hva med å bruke noen av de ekstra milliardene Norge tjener på å investere i kvinner? Hva med endelig å få bukt med ulikheter som utelukkende skyldes kjønn?

Skal vi få stoppet fattigdommen er likelønn et enkelt tiltak for å sikre bedre levekår for mange familier. Kvinner utgjør størsteparten av de lavtlønte.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge som nasjon og norske bedrifter tjener godt. Ifølge anslag fra Energi Norge vil staten ha ekstraordinære inntekter på over 70 milliarder dette året. Kommuneøkonomien går også bra og mange kommuner får historisk stort utbytte på de ekstraordinære kraftinntektene sine. Milliarder av nye «friske» kroner er i omløp og i diskusjonen om hvordan vi som samfunn skal prioritere bruken, er det på tide å minne om en del saker.

Kjønn avgjør lønn

109 år etter innføringen av demokratiet i Norge, finnes det fortsatt åpenbare urettferdigheter som kun skyldes kjønn. Kvinner med lik utdanning og arbeidsoppgaver som menn, tjener systematisk mindre. Menn får 13 prosent mer i lønn kun for å være menn. Kravet om likelønn har vært debattert i årevis og med de ekstra milliardene som nå har kommet fram, kan vi med en engangsinvestering få ryddet opp i denne urettferdigheten.

Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår. Skal vi få stoppet fattigdommen er likelønn et enkelt tiltak for å sikre bedre levekår for mange familier. Kvinner utgjør størsteparten av de lavtlønte. 900 000 personer i Norge har ikke økonomi til å klare uforutsette kostnader, mer enn 300 000 har, ifølge SSBs statistikk om Fattigdomsproblemer, ikke penger til å dra på ferie. Blant disse finner vi nettopp flest kvinner og deres barn.

Likestill turnus og skift!

Så mens milliardærene driver skatteplanlegging og flytter til Sveits, har andre vansker med å få betalt husleia og strømregningen sin. Slike forskjeller kan vi gjøre noe med. Det handler om prioriteringer og hvilket samfunn vi vil ha. Det er udemokratisk og krenkende at samfunnet verdsetter kvinners arbeidsinnsats og bidrag lavere enn menns. Vi er lei av at tradisjonelle kjønnsroller legger føringer for lønnspolitikk. Vi er lei av å tilpasse vårt forhold til arbeidslivet etter de behov for gratis omsorg som en familie trenger. Kvinner krever å bli verdsatt for utførelsen av en jobb på lik linje med en mann. Verken mer eller mindre.

Det er verken mangel på offentlig eller privat rikdom for å fjerne lønnsforskjellene og innføre en mer rettferdig lønns- og pensjonsordning. Det handler bare om politisk vilje. Så tida har kommet for raskt å sidestille turnus og skiftarbeid, gi kvinner likelønn og løft dem inn i en bedret økonomisk situasjon!

Publisert: