Aftenbladets Borgli-tittel mer enn antyder at korrupsjonen florerer i Sandnes

DEBATT: Aftenbladet fortsetter sin kampanje med å mistenkeliggjøre politisk ledelse i Sandnes. Avisen mer enn antyder at korrupsjonslignende forhold florerer: «Pål Morten Borgli ba kommunen snu om Seabrokers-sjefens brygge – eier selv bil med selskapets logo».

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (t.h.) reagerer kraftig på Aftenbladets reportasje om varaordfører Pål Morten Borgli (nærmest), og mener den mistenkeliggjør politisk ledelse i kommunen.
  • Stanley Wirak
    Stanley Wirak
    Ordfører i Sandnes (Ap)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva mener Aftenbladet å formidle når de serverer en slik tittel? Har ikke Aftenbladet nok guts til selv å anklage varaordføreren for korrupsjon? Må avisen ha nettrollene til å gjøre det? Og nett-trollene florerer virkelig i denne saken!

Og hvorfor trekke inn datteren til varaordføreren i dette? En utenforstående tredjepart. Skal ikke et selskap kunne få sponse en av byens beste idrettsutøvere fordi faren er varaordfører, var ansatt i firmaet for 10 år siden og av og til benytter datterens bil som har logoer fra firma som sponser henne?

Her er det ingen mystikk

Hva er det så denne saken dreier seg om og hva er det mystiske i dette? Jo, varaordfører Borgli skal i ordførers feriefravær bedt om at brevet med ileggelse av dagbøter for Albretsens brygge ble trukket tilbake.

Historien bak dette med dagbøter har Aftenbladet tidligere prøvd å gjøre mystisk fra ordfører også. Jeg har tidligere opplyst Aftenbladet om at jeg har meddelt Albretsen om kommunes beslutning om å avvente dagbøter inntil saken om denne bryggen er endelig avgjort og ferdigbehandlet i kommuneplanen neste år.

Når det nå igjen ble sendt ut brev om dette uten vår viten, ba jeg om at fungerende ordfører Borgli tok kontakt med administrasjonen for å be de vurdere å stoppe dette. Det er jeg som ba om dette. At varaordfører bringer mitt ønske videre, kan umulig gjøre varaordfører inhabil.  Administrasjonen la saken fram for politisk utvalg, og det ble vedtatt med 11 mot to stemmer å stoppe dette, slik vi ba om.

Albretsen får ikke særbehandling

Det er bredt flertall i Sandnes om at den bryggepolitikken som har vært ført må endres. Både leder og nestleder i Utvalg for by- og samfunnsutvikling var informert og hadde gitt sin tilslutning til at dagbøter skulle avventes. Og dette er ikke noe som er spesielt for Albretsens brygge. Også for andre brygger er det gjort tilsvarende. Det ville være meningsløst å rive en brygge for så i neste omgang å godkjenne den.

Den siste saken gjelder bryggene på Ådnøy. Brygger som ikke sjenerer allmenheten på noen som helst måte og som utvalget nesten enstemmig har godkjent. Men også her griper Statsforvalteren inn og overkjører kommunen og det lokale selvstyret. Irritasjonen er så stor at utvalget nesten enstemmig (bare SV og MDG stemte imot) vedtok følgende i sist møte;

Utvalg for by- og samfunnsutvikling ber ordfører ta kontakt med Kommunal- og distriktsdepartementet for å fremføre kommunens standpunkt og anmode departementet om å omgjøre vedtakene etter § 35 i Forvaltningsloven. Ordfører bes om særlig å understreke bekymring over den detaljstyring og overprøving av lokale demokratiske vedtak som Statsforvalteren i økende grad står for.

Vi må få si vår mening

Jeg ser min oppgave som ordfører som noe mer enn å være møteleder. Jeg vil fortsette å jobbe for byens befolkning. For alle, enten de har mye eller lite penger. Vi kan ikke ha det slik at vi skal mistenkeliggjøres om vi gir klart uttrykk for vår mening, også i de tilfeller der Statsforvalteren eller andre mener noe annet. Jeg vil fortsette å ha dialog med administrasjonen i kommunen, og jeg vil også komme med klare meldinger og råd når jeg er uenig. Som oftest er vi fullt ut enige, men av og til ser vi forskjellig på enkelte spørsmål. Det er slik folkestyret fungerer.

Kan ikke Aftenbladet selv anklage varaordføreren for korrupsjon? Må avisen ha nettrollene til å gjøre det? Og nett-trollene florerer virkelig i denne saken. Og hvorfor trekke inn datteren til varaordføreren i dette? En utenforstående tredjepart.
Publisert: