Ryfast, tunnelen for rikfolk eller vanlige folk?

DEBATT: Jeg, og mange med meg, er skjønt enige i at det er meget synd om vi nå har bygget verdens sikreste, dypeste og lengste undersjøiske tunnel, og det ikke er noen som har råd til å bruke den.

Du skal tjene godt for å ha råd til å pendle daglig gjennom Ryfast. En dieselbileier vil i innkrevingsperioden på 18 år måtte betale over 1,3 millioner kroner i bompenger bare for Ryfylketunnelen. Hundvågstunnelen kommer i tillegg.
  • Petter Korneliussen
    Petter Korneliussen
    Gruppeleder og ordførerkandidat, Strand Frp
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når alt annet øker kraftig i tillegg, så sier det seg selv at dette ikke er bærekraftig over tid. Løsningen til Rogaland Ap og Rogaland Sp var å forlenge innkrevingsperioden for å unngå bomsjokk ifølge det som har kommet frem etter fylkesårsmøtene de har hatt. Det blir noen kroner mindre per passering, men det kommer til å fortsette å være bomsjokk med den løsningen, om man ser på den totale regningen hver pendler kommer til å få.

Over 1,3 millioner i bompenger

Lokalt i Strand er det enighet om at det er staten som må komme med penger. Ingen andre løsninger er gode nok, verken på kort eller lang sikt.
Regner man pendlerkostnaden til 6000 kroner hver måned for en person som pendler med bensin- eller dieselbil, vil totalkostnaden for Ryfast være ca. 1.300.000 kroner i innkrevingsperioden.

Hundvågtunnelen sine kostnader med et par hundre tusen kroner i løpet av innkrevingsperioden kommer jo i tillegg til dette. Merk dere at dette er beløp som hver enkelt har skattet av. Inntekten som kreves for å dekke opp dette er ca. 9300 kroner, om man betaler 35 prosent skatt. Er dette virkelig en passende sum/ekstraskatt for pendlere som Ap og Sp kan stå inne for?

Etter vedtaket i styremøtet til Ferde skal dette øke til 6600 kroner hver måned. Eller ca. 1.350.000 kroner de neste 18 årene. I tillegg til disse summene kommer ekstreme drivstoffpriser og Hundvågtunnelen sine kostnader med et par hundre tusen kroner i løpet av innkrevingsperioden. Inntekten som kreves for å dekke opp dette er ca. 10.100 kroner om man betaler 35 prosent skatt. Eller over 111.000 i året i bruttoinntekt for å dekke opp kostnaden til Ryfylketunnelen alene! Alle summer er regnet med 11 måneder pendling i året.

Å forlenge innkrevingstiden er feil

Å forlenge den innkrevingstiden vil gjøre at totalsummen for å pendle gjennom Ryfast blir høyere over hele innkrevingsperioden. Mener virkelig Ap og Sp at det er god samferdselspolitikk? Eller distriktspolitikk? For oss i Strand er det meget tydelig at staten må inn med mer penger. Vi ønsker ikke å la hver enkelt pendler få enda høyere belastning som følger av forlenget nedbetalingstid. Kostnaden er altfor stor per i dag. Oversikten over de som betaler mest bompenger her i landet viser det. Strand troner helt alene på toppen. Det er en topplassering vi fint klarer oss uten.

Det grepet som Frp gjorde i regjering da vi hadde samferdselsministeren sparte pendlerne for ca. 18.000 kroner hvert år. Det har i løpet av knapt et halvt år blitt redusert til ca. 7.000 kroner, sett opp mot Statens vegvesen sitt ønske om bomtakster. Frp fikk også inn 840 millioner i tilskudd til Ryfast gjennom en tilskuddsordning for reduksjon av bompenger i distriktene. En ordning som senker prisene i Ryfast med ca. 10 prosent.

Dette er en ordning som ifølge artikkelen i Aftenbladet 13.03 står i fare for å bli fjernet. Det er jo liksom ikke så nøye med distriktene for denne regjeringen. Frp fremmet også forslag på Stortinget i juni 2021 om å gjøre landets bomprosjekter gratis. Blant disse var Ryfast. De eneste som stemte for dette var Frp. Det er enormt stor forskjell på samferdselspolitikken til Frp og dagens regjering merker vi oss.

Staten må betale mye mer

Det hele kan virke som at den tunnelen som skulle utvide bo- og arbeidsmarkedet, har blitt en trussel for bypolitikere på andre siden av fjorden på grunn av vekst i Ryfylke. Det kan virke som de ønsker å holde igjen på utviklingen som tunnelen var ment å gi oss i Ryfylke. Med de prisene vi nå ser, er vi på god vei til å redusere friheten som Ryfast kan gi oss. Ryfast blir snart en tunnel for direktører og de med millionlønninger, siden det hvert eneste år fremover kommer en indeksregulering av taksten. Med så høye passeringskostnader så blir trafikkavvisningen for stor og med det resultat at Ferde må ytterligere øke takstene for å få dette betalt ned.

Ryfast ble vedtatt i 2012 med en rabatt på mellom 30 og 50 prosent. Rabatten har i etterkant blitt endret til maks 20 prosent. Proposisjon om Ryfast bør regjeringen finne frem og lese meget nøye. Andelen elbiler som passerer i Ryfast har økt betraktelig. Den er nå nesten 35 prosent og kraftig økende. Regjeringen har muliggjort en mindre rabatt. Dette minner nesten som det den forrige rød-grønne regjering gjorde med dieselbiler. Det er altså store endringer siden Ryfast ble vedtatt som taler for at staten må bidra med mye mer penger. Følger regjeringen opp den klare anbefalingen fra Strand? Eller skal ikke vi få ta del i et utvidet bo- og arbeidsmarked i et av landets mest attraktive områder for næringsliv og folk flest?

Publisert: