Hvor ble det av satsing på psykisk helse?

DEBATT: Det er urovekkende at Helse Stavanger vil redusere døgntilbudet på Sandnes DPS, Varatun.

Her fra demonstrasjonen 22. mars mot nedleggelsen av den ene av to sengeposter ved Sandnes distriktspsykiatriske senter.
  • Ingrid Reiersen Kartveit
    2. kandidat, Rogaland MDG, sykepleier
  • Erlend Kristensen
    1. kandidat, Sandnes MDG
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Og ikke bare en avdeling, men to avdelinger står i fare for å legges ned dersom ingenting løsner i rekrutteringen av spesialister innen utgangen av mars – som tross alt bare er dager fra å være over.

Å stenge er forståelig i seg selv – har man ikke investert i nok personal til å drifte en døgnpost, så har man store utfordringer med å opprettholde tilbudet. Og man løser ikke problemet med å pålegge de ansatte som sannsynligvis allerede strekker seg langt til å jobbe mer. På kort sikt kan det gå godt, på lang sikt vil korthuset rase sammen.

Det er tragisk dersom en stor del av tilbudet ved Sandnes DPS skal forsvinne.

Økt ventetid

Psykisk helse skal være et satsingsområde, et område som ikke kuttes ned på, men som skal styrkes og blomstre. Selv det har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sagt. Ved SUS skjer det stikk motsatte. Det er allerede lang ventetid for mange å få den psykiske helsehjelpen de har behov for. Mange opplever attpåtil å få en betydelig forverring mens de venter på å få hjelp. Nå vil ventetiden øke ytterligere som et resultat av at en, kanskje to sengeposter legges ned.

Samfunnskostnadene dette medfører vil være store. Psykisk lidelse er allerede den sykdommen som koster samfunnet mest, faktisk omkring 300 milliarder årlig skal vi tro Helsedirektoratet. En stor gruppe blant dem med psykisk lidelse, uføretrygdes. Det forteller oss at satsingen på psykisk helse på langt nær er tilstrekkelig.

MDG vil gå inn for en storsatsing på psykisk helsevern ved at det blant annet skal bli lettere å få hjelp når du trenger det. Det bør legges vekt på forebygging og tidlig behandling fordi vi vet at det gir et bedre utfall for pasienten, og en mindre kostnad for samfunnet. Samtidig må vi bruke fagpersonene våre mer hensiktsmessig i behandlingen. Det inkluderer psykiatriske sykepleiere, sosionomer eller andre fagfolk med relevant psykososial kompetanse som kan bistå i den individuelle oppfølgingen og behandlingen av pasienten. De kan ikke stille diagnose eller ordinere medikamenter, men samtalen med en dedikert fagperson, vil gi en terapeutisk effekt.

Tragisk

Sandnes DPS ønsker å ha en lav terskel for å ta kontakt, at de skal være lett tilgjengelig for å fange opp psykiske lidelser tidlig, akkurat slik vi i MDG ønsker at det skal være. Et psykisk helsetilbud i nærmiljøet. Det er tragisk dersom en stor del av tilbudet ved Sandnes DPS skal forsvinne. Hvor ble det av løftet for psykisk helse?

Publisert: