Nå er det på tide å gjøre grep i ungdomsskolen

POLITIKK: Høyre går til valg på en «ungdomsskolereform. For oss er det viktig å skape en mer inkluderende og mangfoldig læringsarena for våre barn og unge.

«Det er helt avgjørende å gjøre endringer i ungdomsskolen for å hjelpe enda flere unge til å fullføre og bestå videregående skole», skriver Margret Hagerup.
  • Margret Hagerup
    Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant, arbeids- og sosialkomiteen (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi vil skape en skole preget av kunnskap, kvalitet og mestring som holder på motivasjonen, og som ser og utfordrer hver enkelt elev. Ingen elever er like; da kan heller ikke skoletilbudet elevene får være ensartet og lite mangfoldig. Veien til mestring går gjennom motivasjon.

Mange bekymringer

Om noen uker skal jeg følge minstejenta til sin første skoledag, og vil da det neste året ha fire barn på samme barneskole. Det er mange bekymringer som melder seg når man har barn i skolen. Vil de møtes av den gode læreren som ser den enkelte? Vil de kunne mestre kunsten å kunne lese og skrive? Og ikke minst, vil de trives i det miljøet som møter dem og være en del av et godt klassemiljø? Det var skolepolitikken som gjorde meg engasjert i Høyre, og det var med glede jeg stilte til valg for Høyre i 2017, da tidlig innsats i barneskolen var en av hovedsakene. Lovfestet plikt til intensiv opplæring i lesing, skriving og regning sørger nå for at elevene får den tilpassede hjelpen de trenger, når de trenger den.

Nå er det på tide å gjøre grep i ungdomsskolen.

Faglig løft og statusløft

Mye godt har blitt gjort i norsk skole de siste åtte årene. En god lærer er den viktigste faktoren for elevenes læring, og Høyre i regjering har gitt lærerne et faglig løft og et statusløft. Da Høyre overtok regjeringskontorene innførte vi videre en fraværsgrense, reformerte læreplanene og gjorde det mulig og ønskelig for flere å ta yrkesutdannelse. Nå lærer elvene mer, fraværet i videregående skole har gått ned, yrkesfag har fått et oppsving og rekordmange fullfører skolen.

Mange ungdommer opplever imidlertid overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen som stor, og vi ser at skolen mislykkes i å engasjere alle elever. Noen elever opplever å få kunnskapshull, mister motivasjonen og går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Hvert år går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å mestre disse grunnleggende ferdighetene man så sårt trenger videre i utdanning og arbeidsliv. For Høyre er det viktig å ta tak i problemene før de vokser seg store.

Obligatorisk yrkesfaglig valgfag

Vi ønsker å se på fagsammensettingen på nytt og innføre obligatorisk yrkesfaglig valgfag for elevene på lik linje med språkfag. Videre vil vi innføre en oppfølgingsplikt for skolen ved fravær, og legge til rette for profilskoler slik at vi får et mer mangfoldig tilbud. Det er også et ønske å legge til rette for at elevene kan velge mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk.

Det er helt avgjørende å gjøre endringer i ungdomsskolen for å hjelpe enda flere unge til å fullføre og bestå videregående skole. Vi vet nemlig at elever med svakt utgangspunkt fra ungdomsskolen har mye lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole.

Å fullføre videregående skole blir bare viktigere og viktigere i et samfunn som stadig krever mer formell kompetanse. I dag fullfører 79,6 prosent i løpet av fem-seks år. Høyres mål er at 9 av 10 elever skal fullføre videregående skole innen 2030. Høyres ungdomsskolereform blir et viktig steg på veien for å nå dette målet.

Oversett i skolepolitikken

Ungdomsskolen må forbedres slik at flere elever er faglig forberedt og har gode grunnleggende ferdigheter, at færre mister motivasjonen og at flere elever har mindre fravær, og at ungdomsskolen gir et solid grunnlag for å velge senere studieretning i videregående opplæring.

Ungdomsskolen har vært et oversett kapittel i norsk skolepolitikk, men er helt avgjørende på veien mot at flere skal fullføre og bestå videregående skole. Nå er det på tide å gjøre grep i ungdomsskolen.

Høyre vil skape en ungdomsskole preget av kunnskap, kvalitet og mestring som holder på motivasjonen og som ser og utfordrer hver enkelt elev.

Publisert: