Norsk Mining kan tjene millioner, mens andre mister hus og hytter

Gruvedriftsplanene til Norsk Mining i Eigersund kommune kan føre til at mennesker må gi fra seg eiendommer til en svært lav takst. Jeg ønsker politikerne engasjerer seg mer i hva som er i ferd med å skje.

Gjenkjøpsverdi legges til grunn ved erstatning for grunneiere som er berørt av gruveplanene. Hvem vil kjøpe hytte eller hus på Øgreid/Slettebø, eller i området rundt, når de vet at det kanskje kommer et svært dagbrudd i nærheten?

Debattinnlegg

 • Petter Løhre
  Hytteeier Slettebø
Publisert: Publisert:

Som opplyst i mediene den siste tiden, har Norge Mining (NM) søkt og fått innvilget konsesjon for prøveboring på Helleland i Eigersund kommune, på jakt etter mineraler som de mener det finnes store mengder av i området.

Mineralene det her er snakk om, er hovedsakelig ilmenitt, apatitt og vanadium. Mineraler som kan brukes i kunstgjødsel, batterier og mye annet. Det er staten som eier alle mineraler med egenvekt 5 gram/cm³ eller høyere, og i dette tilfellet vil alle mineraler som tas ut, tilhøre staten.

Noen blir rike, vi taper

NM kan i neste omgang søke Direktoratet for mineralforvaltning om driftskonsesjon. Mest sannsynlig vil en slik driftskonsesjon bli solgt videre til et gruveselskap og da sannsynlig til et utenlandsk selskap. NM driver ingen gruver i dag og har ikke den kompetansen som trengs for drift.

Det ser ut som NM kun har til hensikt å tjene penger på sitt prøveboringsprosjekt. Og det kan de gjøre etter norsk lov. Men før de kommer så langt, må de få tilgang til det arealet hvor de har tenkt å legge et dagbrudd. Ifølge selskapet ser det ut til at dette blir på Øgreid/Slettebø i Helleland øst.

Ifølge mineralloven kan enhver søke Direktoratet for mineralforvaltning om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn for å starte gruvedrift. NM, et privat selskap, kan altså ekspropriere private eiendommer og deretter selge driftskonsesjonen videre og tjene flere hundre millioner kroner, samtidig som vi grunneiere ufrivillig må flytte fra våre hjem eller miste våre hytter. Bøndene vil, som en konsekvens, miste sine arbeidsplasser. Er dette rettferdig, og er noen politikere villige til å gjøre noe med dette?

Taksten vil stupe

Gjenkjøpsverdi legges til grunn ved erstatning for grunneiere. Hvem vil kjøpe hytte eller hus på Øgreid/Slettebø, eller i området rundt, når de vet at det kanskje kommer et svært dagbrudd i nærheten? Et slikt dagbrudd vil med stor sannsynlighet ha store negative konsekvenser for beboere helt ned til Bens kafé på Helleland; i form av støv og støy fra sprengning. Hvem vil kjøpe hus eller hytte i dette området med den risikoen hengende over seg? Planene om et dagbrudd vil føre til en reduksjon i eiendomsprisene i området, og denne prosessen har kanskje allerede startet. En kan bare tenke seg hva dette vil ha å si for taksering ved ekspropriasjon?

En annen stor ulempe for oss involverte, er at vi ikke vet om det blir noe av dette. NM har sagt at gruvedrift teoretisk kan starte i 2026. I mellomtiden befinner vi oss i ingenmannsland og kan ikke gjøre investeringer av betydning, som for eksempel nødvendige vedlikeholdsarbeider, oppgradering av hus og hage, etc. da dette definitivt ikke vil svare seg økonomisk ved en eventuell takst ved ekspropriasjonen.

Politikerne må stille krav

Hadde det vært stat/kommune som ønsket å ekspropriere på fellesskapets vegne, ville saken stilt seg annerledes og vært noe man bare måtte akseptere. Men her snakker vi om «rå» kapitalister som ikke har til hensikt å bidra med en eneste ting til fellesskapet, annet enn å tjene grovt med penger på andres bekostning. Som et minimum burde grunneiere blitt kompensert for tort og svie av overskuddet ved videresalg. Dette kan skje ved at det settes vilkår til ekspropriasjonstillatelsen, et forhold det er mulighet for i mineralloven.

Så kan en stille seg spørsmål om ikke staten, og kanskje kommunen, burde tatt en mer aktiv rolle i forbindelse med dette, og tilsvarende, prosjektet. At det settes vilkår til driftskonsesjonen i form av statlig/kommunalt eierskap, slik at verdiene som tas ut, kommer fellesskapet til gode og ikke bare forsvinner i lommene til enkeltpersoner/private selskap. Et alternativ kan være å innføre ett skatteregime tilsvarende petroleumsnæringen og la private drifte gruven(e). Men en slik lovendring vil ta tid, og her må politikerne brette opp ermene og starte prosessen per omgående.

NM, et privat selskap, kan altså ekspropriere private eiendommer og deretter selge driftskonsesjonen videre og tjene flere hundre millioner kroner, samtidig som vi grunneiere ufrivillig må flytte fra våre hjem eller miste våre hytter. Bøndene vil, som en konsekvens, miste sine arbeidsplasser.
Publisert:
 1. Gruvedrift
 2. Eigersund kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Hvem er den mystiske Jan, og hva dukker opp på Kvitsøy nå?

 2. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 3. Deilig varme og dyre syklister

 4. Savnet mann er funnet i god behold

 5. Bråstoppet å pakke hockeybagen da han ble millionær

 6. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader