Norge må verne om asylretten

DEBATT: Antallet asylsøkere til Norge er det laveste på lang tid, allikevel blir det foreslått innskrenkninger i asylretten. Kan vi forvente at landene i nærområdene skal fortsette å gi asyl til flyktninger på grensen hvis vi ikke er villige til å gjøre det selv?

«SV står for en politikk der Norge skal ta vår del av ansvaret for flyktningkrisen og verne om asylretten», skriver Ingrid Fiskaa og Vidar Ekehaug.

Debattinnlegg

  • Ingrid Fiskaa
    Stortingskandidat, Rogaland SV
  • Vidar Ekehaug
    Sandnes SV
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I desember i fjor fremmet Arbeiderpartiet et forslag i Stortinget som ber regjeringen øke bruken av en hjemmel som lar Norge henvise asylsøkere til trygge tredjeland utenfor EU. Forslaget ble vedtatt med stemmer fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet, og det er et av flere forslag og lovendringer som har kommet både fra regjeringen og opposisjonspartier som svekker asylretten i Norge. Det er en usolidarisk ansvarsfraskrivelse som vil øke presset på landene i nærområdene, som allerede gir opphold til 85 prosent av verdens flyktninger.

Flere europeiske land velger i økende grad å se bort fra UNHCRs tolkning av flyktningkonvensjonen.

Sterk kritikk mot forslaget

I Danmark har et lignende lovforslag om henvisning til tredjeland vært ute på høring. FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) retter sterk kritikk mot forslaget i et høringssvar og sier det er stor risiko for at ordningen vil føre til brudd på folkeretten. Videre advares det mot signaleffekten det vil ha overfor store mottaksland og deres vilje til å fortsette med å ta ansvaret for det store flertallet av verdens flyktninger. UNHCR advarer til og med mot en utvikling mot en kollaps av flyktningregimet som i dag gir beskyttelse til millioner av mennesker.

Katastrofale konsekvenser

Det er ikke uten grunn at UNHCR tyr til såpass dramatiske ord. UNHCR er tilstede i alle store mottaksland og må ofte forsvare asylretten i forhandlinger med myndigheter. Like før påske måtte UNHCR gå ut og innstendig be Myanmars naboland om å respektere asylretten for sivile ofre som flykter fra myndighetenes overgrep. I Kenya har myndighetene nylig beordret UNHCR til å legge ned to av verdens største flyktningleirer som til sammen huser mer enn 400.000 flyktninger. Det finnes dessverre langt flere eksempler, og det har katastrofale konsekvenser for mennesker som ikke får adgang til asyl i nærområdene og heller ikke kan hjelpes «der de er».

Dette skjer i en tid der det blir dokumentert gjentatte brudd på asylretten og andre menneskerettigheter ved Europas yttergrenser. Flere europeiske land velger også i økende grad å se bort fra UNHCRs tolkning av flyktningkonvensjonen. Dette skjedde senest i Norge da Stortingets kommunal- og forvaltningskomite i februar behandlet et forslag fra SV om å sørge for at ordningen med opphør av flyktningstatus praktiseres i tråd med UNHCRs anbefalinger. Flertallet av komiteens medlemmer støttet seg til justisdepartementets tolkning at dagens praksis er innenfor folkeretten, stikk i strid med UNHCRs tolkning.

Sender signaler

Isolert sett har enhver suveren stat en legitim rett til å bestemme egne lover uavhengig av hva UNHCR mener. Men når UNHCRs anbefalinger systematisk ignoreres i Norge og i Europa så undergraver det også UNHCRs troverdighet og evne til å være tilstede og forsvare asylretten når den er under press i nærområdene. Det sender signaler om at menneskerettigheter kan velges bort når nasjonale interesser veies tyngre.

SV står for en politikk der Norge skal ta vår del av ansvaret for flyktningkrisen og verne om asylretten, i stedet for å delta i et europeisk kappløp mot bunnen der ingen asylsøkere får komme inn til Europa. Hvis vi skal kunne hjelpe flyktninger «der de er», er vi avhengig av at asylretten opprettholdes også i nærområdene. Da er det ikke bare usolidarisk, men også svært lite strategisk, å innskrenke asylretten i et av verdens rikeste land.

Publisert: