Elektrosjokk ved SUS er ikke en gammel sak

DEBATT: Det er fint at SUS beklager. Likevel er det ugreit at de bagatelliserer saken med å si at den er ti år gammel.

«Det er grunn til å spørre om rettssikkerheten til pasientene som blir gitt ECT er god nok?» skriver Målfrid J. Frahm Jensen.
  • Målfrid J. Frahm Jensen
    Målfrid J. Frahm Jensen
    Hjelpepleier, erfaringskonsulent i Helse Stavanger 2009–2015
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Pasienten går fortsatt i behandling for skader tvangsmiddelbruk og Elektrosjokk (ECT) Stavanger Universitetssjukehus (SUS) påførte henne. Likevel sier klinikksjef Helle Schøyen og assisterende klinikksjef Sølve Braut til Aftenbladet 19. august at saken er ti år gammel.

Schøyen og Braut påpeker at ingen av dem satt i ledelsen da dette skjedde, og at de heller ikke har tilgang til alle relevante dokumenter i saken. Det var imidlertid Schøyen, den gang fungerende avdelingsoverlege, pasienten tok kontakt med i 2010, da hun ville klage skadene inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Braut var saksbehandler

I juni 2014 sendte pasienten et oppreisningskrav til SUS, i tillegg til kravet som var sendt NPE. I juli 2015 tilbød SUS pasienten kr 20.000 som en minnelig ordning, i tillegg til kr 5000 til advokatutgifter. SUS påpekte samtidig at de ikke så seg juridisk ansvarlig for å betale ut oppreisningserstatning, og la til at det var en forutsetning for å få disse pengene at kravet om oppreisningserstatning frafalt. Dette var i 2015, og siden det var Braut som var saksbehandler, må han også ha kjent godt til saken. Saken er ikke ti år gammel Braut, selv om det er ti år siden pasienten ble skadet.

Dårlig informasjon

Informasjonen om ECT som ligger på SUS sine nettsider, er lite informativ hva alvorlige senskader angår. Det vises til at i de aller fleste studier som er gjort på dette feltet, har en ikke kunne påvise redusert minne seks måneder etter behandlingen. Det sies ingenting om hvor mange studier som er gjort, og ei heller om man gjør undersøkelser av pasientens minne utover den som gjøres etter seks måneder. En sier ikke noe om andre bivirkninger som pasienter har beskrevet og fortalt om etter disse behandlingene. Det mangler også lenker til disse studiene. Er det reelle skadeomfanget etter ECT godt nok kjent? Er kunnskapen om elektrosjokk god nok? Får pasientene vite at ECT kan gi alvorlige hukommelsestap?

Jeg har fulgt pasienten tett fra 2010 frem til i dag, og jeg vet at det har vært en beinhard kamp for å få ut dokumentasjon fra SUS, for å få erstatning fra NPE og for å gå god nok helsehjelp etter skadene.

God nok rettssikkerhet?

Schøyen og Braut sier at pasientene skal være muntlig og skiftelig orientert om behandlingen, effekt og mulige bivirkninger før ECT igangsettes. Pasientene skal også gi skriftlige samtykke. Altså kan en pasient som er tvangsinnlagt og vurdert ikke-samtykkekompetent, ha samtykkekompetanse til å takke ja til ECT, en behandling som kan gi alvorlige senskader. Hvordan kan pasientene gi frivillig samtykke når man er erklært ikke-samtykkekompetent? Er pasientene også sårbare på grunn av stort lidelsestrykk, aner man da konsekvensene av det man takker ja til?

Les også

Sykehusledelsen lite glad for høye tvangstall i psykiatrien

Samtykke til helsehjelp er blant annet regulert i pasient- og brukerrettighetsloven, og i lov om psykisk helsevern. Likevel er det grunn til å spørre om rettssikkerheten til pasientene som blir gitt ECT er god nok? Jeg har fulgt pasienten tett fra 2010 frem til i dag, og jeg vet at det har vært en beinhard kamp for å få ut dokumentasjon fra SUS, for å få erstatning fra NPE og for å gå god nok helsehjelp etter skadene.

Går fortsatt til behandling

Pasienten i intervjuet beskriver store senskader etter beltelegginger og ECT. Etter en klage konkluderte Fylkeslegen med at SUS brøt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven paragraf 2-2. SUS beklager at de ikke hadde gode nok prosedyrer og oppfølging da pasienten ble utsatt for ECT i 2006 til 2008. Det er fint at SUS beklager. Likevel er det ugreit at de bagatelliserer saken med å si at den er ti år gammel når pasienten fortsatt går i behandling for skader etter tvangsmiddelbruk og ECT, og det er knapt to år siden saken ble avsluttet.

Publisert: