Vi må få økt åpenhet om seksuell trakassering

DEBATT: Universiteter og høyskoler må gjøre mer for å hindre seksuell trakassering av studenter og ansatte.

«Vi er kjent med at regelverket for varsling av avvik/kritikkverdige forhold er under revisjon ved Universitetet i Stavanger», skriver Åge Hultgren.
  • Åge Hultgren
    Åge Hultgren
    Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En ny studie viser at én prosent av studentene sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte. Undersøkelsen er utført av professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder.

Én prosent tilsvarer om lag 3000 studenter på landsbasis. Tar vi med seksuell trakassering mellom studenter, svarer hele åtte prosent – tilsvarende 24.000 studenter på landsbasis – at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Ikke likestilt

Seksuell trakassering er selvfølgelig helt uakseptabelt i utgangspunktet. Ingen skal måtte oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, verken i akademia eller andre deler av samfunnet. Det handler om enkeltmenneskets grunnleggende frihet og trygghet. I tillegg kommer en klar maktdimensjon når det gjelder seksuell trakassering i akademia. Forholdet mellom en underviser og en student er ikke likestilt, underviseren har makt over studenten. Et slikt maktmisbruk gjør trakasseringen ekstra ille.

Hva kan gjøres? Til avisen Khrono sier professor Ingrid Lund at universiteter og høyskoler kan lære mye av den nye opplæringsloven som nå gjelder for grunnskoler og videregående skoler. Der er det lovfestet nulltoleranse for seksuell trakassering, en tydelig aktivitetsplikt og muligheten for tvangsmulkt mot skoleeiere som ikke gjør noe.

Les også

Frykter gapestokk-kultur etter #metoo-avsløringene

Les også

Metoo - lamma av skam

Les også

Netflix setter «House of Cards» på pause etter overgrepspåstander mot Kevin Spacey

Les også

UiS-professor sendte grove meldinger til unge kvinner

Les også

Universitetet vil ha inn UiS-professor på teppet

Eget regelverk

En blåkopi av Opplæringsloven er kanskje ikke løsningen for UH-sektoren, men vi må komme opp med vårt eget regelverk som tar problemet på samme alvor.

Undersøkelsen viser også at hele 69 prosent av studentene ikke vet hvor de skal henvende seg etter å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller mobbing. Det tyder på at bedre informasjon om hjelpetiltakene som allerede eksisterer, må være en prioritet.

Oppfordrer UiS

Sikkert er det at vi bør diskutere problemet oftere og mer åpent, både blant oss ansatte og mellom ansatte og studenter. Forskerforbundet vil oppfordre Universitetet i Stavanger til å ta initiativ til dette. Vi er kjent med at regelverket for varsling av avvik/kritikkverdige forhold er under revisjon ved Universitetet i Stavanger.

Forhåpentligvis er Lunds undersøkelse bare den første i rekken av det som vil bli et bredt kunnskapsgrunnlag om problemet. Det er også den beste veien til treffsikre tiltak og helt en nødvendig kulturendring.

Publisert: