Forhold deg til fakta, Pihlstrøm!

DEBATT: I innlegget «Alternative klimapåstander» 6. desember hevder miljøjournalist Odd Idar Pihlstrøm at jeg kommer med gale påstander i leserbrevet «Realistisk kunnskap» om klima 29. november.

– Studien til Cook viser at 99,7 prosent av nesten 12.000 forskningsarbeider ikke gir klar støtte til påstanden om at mesteparten av oppvarmingen siden 1950 skyldes menneskelig aktivitet, skriver Nicolay Stang.

Debattinnlegg

 • Nicolay Stang
  Nicolay Stang
  Styremedlem i Klimarealistene
Publisert: Publisert:
Les også

Alternative klimapåstander

Les også

Alternative klimapåstander

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Ifølge ham ble ikke middelalderens varmeperiode og påfølgende lille istid utradert i Klimapanelets tredje hovedrapport. I denne rapporten fikk imidlertid hockeykølletemperaturgrafen en fremtredende plass. Tidligere hadde Klimapanelet brukt grafen til den legendariske klimatologen Hubert Lamb, som viser middelalderens varmeperiode og lille istid. Kongressen i USA henvendte seg deretter til noen av landets fremste statistikere for å undersøke om det var hold i denne omskrivingen av klimahistorien. Disse konkluderte i Wegman-rapporten med at det ikke var grunnlag for påstanden om at slutten av forrige århundre var den varmeste perioden på tusen år, og at formen på hockeykøllegrafen var resultatet av misbruk av statistiske metoder.

Viser lav klimasensivitet

Denne grafen fikk sitt navn fordi den viser en flat temperaturutvikling i nærmere tusen år før temperaturen skyter i været i forrige århundre. I Klimapanelets siste rapport betegnes temperaturutviklingen de siste par tiår som et brudd (hiatus) med oppvarmingen på slutten av forrige århundre. Pihlstrøm benekter derimot at pausen har inntruffet, og antyder at den uansett er slutt. De neste månedene vil gi oss svaret. Det er imidlertid bemerkelsesverdig at den globale gjennomsnittstemperatur ifølge satellittmålinger knapt har steget de siste tyve år til tross for at en stor del av menneskenes CO₂-utslipp har foregått i denne perioden. Dette kan tyde på at klimaet er lite følsomt for CO₂ og er i tråd med mye av den nyeste forskningen som viser lav klimasensitivitet, og som gir grunnlag for å hevde at den menneskeskapte klimatrusselen er et skinnproblem.

Omlegging av verdensøkonomien

I mitt leserbrev siterte jeg Ottmar Edenhofer som ledet arbeidet med den delen av Klimapanelets hovedrapport som omhandler forebygging. Han har uttalt at klimapolitikken dreier seg om omfordeling av verdensformuen. Jeg siterte også Christiana Figueres som ledet arbeidet med FNs klimakonvensjon. Hun har ved flere anledninger sagt at dette handler om en fullstendig omlegging av verdensøkonomien. Pihlstrøm må gjerne mene at dette lyder fordreid og konspiratorisk, men han bør være i stand til å forholde seg til fakta og holde seg for god til å diskreditere meningsmotstandere som informerer om hva ledende klimapolitikere faktisk har sagt, ved å antyde at dette er fordreide konspirasjonsteorier.

Det er heller ikke korrekt slik Pihlstrøm hevder at studien til Cook et al. dokumenterer overveldende vitenskapelig enighet om menneskeskapt global oppvarming. Studien viser derimot at 99,7 prosent av nesten 12.000 forskningsarbeider ikke gir klar støtte til påstanden om at mesteparten av oppvarmingen siden 1950 skyldes menneskelig aktivitet.

Klimasaken - Aftenbladet.no
Publisert:

Klimasaken

 1. Oljeprisen kan stige i mange år

 2. Store mengder kvikksølv skylles ut i havet

 3. Ingen pause for flomvern av sentrum

 4. Klimaendringene – fra pessimisme til håp

 5. 2019 var Europas varmeste år

 6. Første hetebølge i Antarktis

 1. Klimasaken
 2. Debatt
 3. Klimaendringer
 4. Global oppvarming
 5. Verdensøkonomien