• «Møtefrie veier med fysisk livreddende midtrekkverk er det mest tydelige og effektive virkemiddelet som blir brukt på høytrafikkerte veier og de med med høyest ulykkesfre­kvens», skriver Geirr Tangstad-Holdal. Shuttertock

Vis ekstra hensyn slik at alle kommer seg trygt fram

DEBATT: Antall trafikkdrepte på norske veier er redusert med nærmere to tredeler de 10 siste årene. 106 mennesker omkom i veitrafikken i 2017. Det må være en spore til enda sterkere innsats i årene fremover.