• 38.000 av de 52.000 på heimekampane til Glasgow Rangers har sesongbillettar. Og supportarane gir langt meir enn støtte frå tribunen. Kjenslene for klubben har også ført til makt. Russell Cheyne, Reuters/Scanpix
    Galleri

8000 fans har aksjar i Rangers, kunne det ha skjedd i Viking?

KRONIKK: Meir er likt mellom Glasgow Rangers og Viking enn at begge spelar i blått. Mellom anna temmeleg solid motgang. Men Rangers-fans stiller betre opp.