• Rettferdig? Ho er ingeniør, men vil heller bli økonom − og staten betalar ny utdanning. Han er fagarbeidar, men vil gjerne ta eit anna fagbrev − og han må betala sjølv. Er ikkje livslang læring like viktig for alle? NTB Scanpix

Skal alle med?

KRONIKK: Gjer du feil når du skal velja utdanning i unge år, vil du oppdage at dører blir stengde, og du må sjølv betala ei ny yrkesretta utdanning. Vel du å ta nok ein mastergrad, tek staten rekninga for deg òg om du er passert 70 år.