• «SV har lenge vært en pådriver i integreringspolitikken, nettopp for å sikre de som kommer til landet en inntekt å leve av», skriver Audun Lysbakken. Shutterstock (illustrasjonsbilde)

SV tar debatten om fattigdom når som helst!

DEBATT: Tallenes tale er klar. Økningen i antall barn i lavinntektsfamilier er størst blant de med innvandrerbakgrunn, selv om flere barn med foreldre født i Norge også blir fattige.