Full åpenhet om utslippstall fra olje- og gassnæringen

Ingen enkeltland har rapportert lavere utslipp per produsert enhet i petroleumssektoren enn Norge.

«Norsk sokkel slipper […] ut mindre enn halvparten av CO₂ enn det globale snittet», skriver Karl Eirik Scjhøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.
  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
    Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
    Administrerende direktør, Norsk olje og gass
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I gårsdagens Aftenblad uttaler kommunikasjonssjefen i Zero, Jon Evang, at det er uryddig at Norsk olje og gass «insisterer» på at norsk olje og gass produseres med lavere CO₂-utslipp enn verdensgjennomsnittet. Evang trekker frem to enkeltfelt i Saudi-Arabia som produserer olje med lavere CO₂-utslipp enn snittet for norsk sokkel.

Det er misvisende av Evang å sammenligne utslippstall fra enkeltfelt med et lands gjennomsnittlige utslipp. I likhet med i Saudi Arabia, varierer utslippene fra norsk sokkel fra felt til felt, basert på faktorer som alder, produksjonsvolum og geologiske forhold.

Les også

Miljøstiftelse: - Schjøtt-Pedersen er uryddig

Sammenligning

Formålet med gjennomsnittsberegninger av utslipp fra ulike land er nettopp å lage tall som er statistisk representative og dermed også sammenlignbare. Selvsagt finnes det enkeltfelt i andre land som produserer med mindre utslipp enn det totale norske gjennomsnittet. Det saudiske feltet Safanya slipper for eksempel ut 30 kilo per tonn produsert enhet. Det er lavere enn det norske snittet. Samtidig er det 20 norske felt som har lavere utslipp enn Safanya. Et eksempel er Ormen Lange som kun slipper ut 4 kilo CO₂ per tonn produsert enhet. Vi kan selvsagt ikke av den grunn trekke frem Ormen Lange for å vise at vi har de laveste utslippene i verden.

Ingen land lavere enn Norge

I Norge er det krav om at samtlige felt skal rapportere inn sine utslipp til myndighetene. Det gjør at vi har full åpenhet og oversikt over utslippene på norsk sokkel, basert på kvalitetssikrede tall fra myndighetene. Noen andre land velger å kun rapportere om utvalgte felt. Det er få grunner til å tro at de verste feltene for utslipp er blant de utvalgte.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for olje- og gassprodusenter (IOGP) var gjennomsnittet for utslipp i verden 134 kilo CO₂ per tonn produsert oljeekvivalent i 2014. I Norge var utslippene 63 kilo per tonn produsert enhet. Norsk sokkel slipper med andre ord ut mindre enn halvparten av CO₂ enn det globale snittet.

Ingen enkeltland har rapportert lavere utslipp per produsert enhet enn Norge. Vi ønsker at industrien i alle land skal rapportere inn sine utslipp på en etterrettelig måte slik det gjøres i Norge. Det vil stimulere til reduksjon i utslipp.

Publisert: