Moderne varmepumper må inn og panelovner ut!

DEBATT: Kunnskapen om energi er for lav i samfunnet, derfor vet de fleste ikke om mulighetene som finnes for energisparing.

Besparelsen som kan oppnås ved å fase ut direkte elektrisk oppvarming med moderne varmepumper, vil kunne bli minst 10–15 TWh per år. Første skritt på veien er å kutte ut panelovner.
 • Kjell Traa
  Seniortanken
 • Gunnar Berge
  Seniortanken
 • Hjalmar Inge Sunde
  Seniortanken
 • Egil Harald Grude
  Seniortanken
 • Torvald Sande
  Seniortanken
 • Njål Kolbeinstveit
  Seniortanken
 • Jostein Soland
  Seniortanken
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kravet om økt energieffektivitet gjentas til stadighet i skrift og tale, men sørgelig lite skjer. I Europa sløses det enormt med gass, tilsvarende som vi i Norge sløser med elektrisk energi. Syndebukken er i første rekke direkte bruk av høyverdig energi (gass og strøm), til alminnelig oppvarming av hus og hjem, hvor energitapet er dømt til å bli enormt.

Bak den vanvittige sløsingen med energi som stadig pågår, er det en gigantisk skjult energiressurs som er klar til å bli høstet, og som langt overgår mye av satsingen på nye energiformer. Årsaken til at dette ikke er forstått, skyldes mangel på elementær kunnskap om både energi som sådan, samt hvilke begrensninger og muligheter som er knyttet til utnyttelse av energi.

Krigen i Ukraina har satt søkelyset på EUs avhengighet av russisk gass.
EU importerte nær 350 Bcm (milliarder standard m³) gass i 2021, hvorav 155 Bcm fra Russland. Medregnet egenproduksjonen av gass, er totalforbruket i EU rundt 400 Bcm/år. Nær 40 % av gassforbruket i EU går til sektoren «residential», altså hus og hjem. Gassen går i hovedsak til oppvarming, som igjen betyr elendig utnyttelse av gassens energi.

EU kan spare mye gass

Utnyttelse av gass handler ikke bare om å hente ut ren varmeenergi, men også om å utnytte gassens potensielle energi best mulig. Dette er det samme som når vann i et høydebasseng inneholder potensiell energi som kan utnyttes i vannkraft, mens vannet i en stille elv inneholder lite potensiell energi.
Varmen (kaloriene), som strømmer ut fra en gasskamin kan sammenliknes med vannet som flyter nedover i en elv. Det er denne enkle forståelsen av hva energi egentlig er, og hva den består av, som er så vanskelig å begripe for mange.
Ved å fase ut direkte bruk av gass til oppvarming, til fordel for elektrisk drevne varmepumper, viser et enkelt regnestykke at EU har mulighet til å spare minst 90 Bcm/år, som er nær tilsvarende dagens norske gasseksport til EU, eller om lag 60 % av nåværende gassimport fra Russland (basert på tall for 2021).
Forutsetningen for dette regnestykket er strøm fra gasskraft med antatt 50 % virkningsgrad (termisk), og bruk av varmepumper som gir 4 – 5 kWh varme per kWh el som tilføres. Som ekstra bonus vil en slik reduksjon i gassforbruk, også bety nær 10 % reduksjon i EUs utslipp av CO₂.

EUs fortsatte satsing på gassdistribusjon til hus og hjem, på sikt er det planen å erstatte naturgass med hydrogen, parallelt med strømforsyning, er ressursødende, uøkonomisk og en ren anakronisme.

Dårlig utnyttelse

Mer enn 20 % av strømproduksjonen i Norge (totalt 153 TWh i 2021), går til oppvarming, som panelovner, varmtvannstanker og elkjeler. Romoppvarming utgjør den langt største andelen. Direkte bruk av strøm til oppvarming ved 20–25 ºC innetemperatur, er ytterst tapsbringende, som følge av at strømmens potensielle energi (100 % energikvalitet), kun simpelt degraderes til energikvaliteten ved romtemperatur (6,8 % teoretisk v/ 20 ºC inne og 0 grader ute).

Forskjellen i energiutbytte kan illustreres slik: – 1 kWh el gjennom en panelovn, avgir i løpet av en time 1kWh som varme (kalorier). Til sammenligning er 1 kWh el nok til å kjøre 5–6 km i en elbil. Besparelsen som kan oppnås ved å fase ut direkte elektrisk oppvarming med moderne varmepumper vil kunne bli minst 10–15 TWh per år. Første skritt på veien for å oppnå dette, kan være å avvikle all bruk av panelovner i nybygg. Men vil det skje?

Bak den vanvittige sløsingen med energi som stadig pågår, er det en gigantisk skjult energiressurs som er klar til å bli høstet, og som langt overgår mye av satsingen på nye energiformer.
Publisert: